Sir Francis Jacobs, prezident Missing Children Europe

Sir Francis Jacobs KCMG, QC, je profesorem práva na Královské koleji v Londýně. Dříve byl generálním advokátem u Evropského justičního soudu (říjen 1988 – leden 2006).

Praha, 8. ledna 2008

V letech 1974 až 1988 byl profesorem evropského práva na Londýnské univerzitě a v letech 1981 až 1988 ředitelem Střediska evropského práva na Královské koleji v Londýně.

 

Byl také činný v Anglické advokátní komoře se specializací na právo Evropského společenství a často vystupoval jako královský rada u Evropského justičního soudu, kde zastupoval soukromé klienty i právnické osoby, členské země (především Spojené království) a instituce Společenství (Radu, Komisi a Evropský parlament). Má titul benchera v Middle Temple a nyní pokračuje v praxi v Anglické advokátní komoře.

 

K jeho nedávným univerzitním působením patří hostování v Marcel Storme Chair na univerzitě v Gentu (2005-2006) a v LeRoy Fellowship na univerzitě v Michiganu (březen 2006). Je profesorem na Evropské koleji v Brugách, a profesorem ad personam programu Jean Monnet na Královské koleji v Londýně. Má čestné tituly z práva na několika univerzitách a je zahraničním členem Královské vlámské akademie v Belgii pro přírodní a humanitní vědy.

 

Je autorem několika knih o evropském právu včetně knih Evropské úmluvy o lidských právech a Evropského justičního soudu a mnoha článků v právnických časopisech. Byl zakládajícím vydavatelem Ročenky evropského práva (Oxford University Press) a je předsedou nebo členem redakčních rad řady vědeckých časopisů. Je šéfredaktorem Oxford EC Law Library. V roce 2006 konal hamlynovské přednášky, vydané Cambridge University Press v roce 2007 pod názvem The Sovereignty of Law – the European Way (Suverenita práva – evropská cesta).

 

Je předsedou dozorčí rady řady institucí evropského práva, správcem Britského institutu mezinárodního a komparativního práva, předsedou Evropské organizace námořního práva a patronem Asociace ekologického práva Spojeného království.

 

V listopadu 2005 byl jmenován členem Státní rady a při udělování novoročních vyznamenání v roce 2006 byl povýšen do šlechtického stavu.