Rok 2003 na Lince bezpečí, nejčastěji volají dvanácti až čtrnáctileté dívky během odpoledne

Linka bezpečí přijala za celý rok 2003 celkem 719 414 dětských telefonátů. V praxi to znamenalo, že každý den bylo vytočeno její číslo 800 155 555 téměř dva tisíce krát. Necelou polovinu telefonátů (48 %) představovala volání, kdy si děti prostě potřebovaly s někým pohovořit či získat informace. V řadě případů však děti volaly s tím, že se nacházejí v obtížné životní situaci, a společně s konzultantem Linky bezpečí pak hledali nějaké schůdné východisko. V roce 2003 bylo takových telefonátů přibližně 250 denně.

Praha, 6. března 2004

Se svými problémy se Lince bezpečí svěřovaly spíše děvčata (70 %) než chlapci (30 %), a to nejčastěji ve věku dvanácti až čtrnácti let. Linka bezpečí byla v provozu nepřetržitě ve dne i v noci, ale nejvíce telefonátů přicházelo od oběda do 18,00 hodin, přičemž špička nastávala vždy mezi 16,00 a 17,00 hodinou.

Z hlediska témat, kvůli kterým se děti obracely na Linku bezpečí, byly v roce 2003 nejčetnější problémy s láskou a partnerstvím (22 % ze všech tématických hovorů oproti 21, 3 % v roce 2002) těsně následované problémy v rodinných vztazích (20 %, tj. stejně jako v roce 2002). Ve 12 % tématických hovorů měly děti trápení s vrstevnickými vztahy (nárůst o 2 % oproti roku 2002), v 9 % se objevily otázky související se sexuálním zráním a soužitím, 8 % volajících dětí trápila škola, 7 % dětí volalo kvůli osobnostním a zdravotním problémům.

Poslední tři kategorie problémů byly v porovnání s rokem 2002 stejně četné, na rozdíl od takzvaného syndromu CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), který oproti předchozímu roku poklesl v počtu dětských volání ze 4,9 % na 4 %. Ale ani to určitě není důvod k uspokojení, neboť za tímto číslem se skrývá celkem 4 542 hovorů dětí, které se setkaly buď s fyzickým (2 217 volání) anebo psychickým (201) týráním, zanedbáváním (195), pohlavním zneužíváním (1166), komerčním zneužíváním (13), znásilněním (332) či s vyhozením z domova (418 1/).

Ve 191 nejzávažnějších případech kontaktovali pracovníci Linky bezpečí ostatní instituce, které mohly dětem dále pomoci. Nejčastěji to byly orgány sociálně-právní ochrany dětí (155 případů), potom azylová zařízení, Policie ČR, krizová centra, výchovná zařízení a nemocnice. Ve většině případů získala Linka bezpečí zpětnou informaci o tom, jak bylo o dítě postaráno.

Za první měsíc roku 2004 přijala Linka bezpečí celkem 66 967 dětských volání (2 160 denně), což bylo o 5 % více než v lednu 2003. Děti nejvíce trápily tak jako v předchozím roce problémy s láskou a nedobré rodinné vztahy. Kromě toho se v jejich telefonátech odrazilo i blížící se pololetní vysvědčení, kdy školní problematika pravidelně vystupuje do popředí2/.

Celostátní Linka bezpečí je v provozu letos již desátým rokem. Jde o hlavní projekt Nadace Naše dítě, která jej z velké části díky svým sponzorům a řadě anonymních dárců také financuje. Podíl státních dotací na financování provozu Linky bezpečí se pohybuje kolem 18 – 20 %. Generálním partnerem projektu Linka bezpečí Nadace Naše dítě je ČESKÝ

TELECOM.
Kromě Linky bezpečí financuje Nadace Naše dítě také Rodičovskou linku 283 852 222, která pomáhá rodičům ve výchovných otázkách dětí, a Linku vzkaz domů 800 111 113, jež je určená dětem nacházejícím se na útěku z domova či z ústavního zařízení.