Rodičovská linka: v den vysvědčení mimořádně v provozu po celé odpoledne!

Rodičovská linka 283 852 222  je určená rodičům, kteří se potřebují poradit při výchově svýchdětí. Funguje od dubna 2001 dvakrát týdně v odpoledních hodinách (pondělí 13:00 - 16:00 hodin; středa 16:00 - 19:00 hodin) a poslední školní den v červnu. Letos bude poprvé v provozu také ve čtvrtek 29. ledna 2004, kdy děti dostanou pololetní vysvědčení.

Praha, 14. ledna 2004

Na Rodičovské lince poskytuje poradenství dětský psycholog a psychoterapeut. „Nejčastěji se rodiče obracejí na linku v souvislosti se dvěmi obdobími života dětí,“ říká odborný garant linky Mgr. Viktor Bosák. „Nejdříve v období mezi druhým a třetím rokem dítěte, kdy nastává období tzv. prvního vzdoru a kdy rodiče hledají míru či hranici, kam až dětem mohou ustoupit a odkdy již ustupovat nesmějí. A pak v období tzv. druhého vzdoru, jež spadá do nástupu puberty. V této době bývá soužití dětí s rodiči nejvíce napjaté - vzájemná komunikace a porozumění bývají velmi obtížné, objevují se různé obtíže se školou, s příchody domů, někdy děti začnou experimentovat s drogami…“.

Nejčetnější jsou telefonáty rodičů, kteří žijí s dítětem sami, tedy v neúplné rodině. Co do skupin řešených problémů třetinu (33,9 %) představují obtíže ve vztazích mezi rodiči a dětmi, na druhém místě jsou osobnostní a zdravotní problémy dětí (13,6 %) následované početnou skupinou školních problémů (12,3 %). Smutnou skutečností je, že na čtvrtém místě (9,2 %) uvádějí statistiky Rodičovské linky syndrom týraného a zneužívaného dítěte (viz přiložená tabulka). Pokud rodiče potřebují speciální poradenství přesahující možnosti Rodičovské linky, jsou odkazováni na příslušná pracoviště či instituce, jako například na bezplatné advokátní poradny, které organizuje Česká advokátní poradna. V případech, kdy nelze najít řešení problému bez toho, aniž by dítě vyšetřil či s ním pohovořil psycholog nebo lékař, dostávají rodiče kontakt na odborná zařízení, která jim mohou pomoci.

Doba vysvědčení bývá pravidelně obdobím zvýšeného zájmu o poradenství na Rodičovské lince. Rodiče volají, protože nevědí, jak zareagovat na nedobré známky svých dětí, kde najít pomoc, když jejich potomkům učení „nejde“, apod. Velmi zneklidňující jsou pak v této souvislosti telefonáty, kdy rodiče volají s tím, že jejich syn či dcera měli být už před několika hodinami doma, ale nejsou, dítě nebere mobil a rodiče nevědí, co mají dělat, a bojí se, že by se mohlo stát něco zlého… Pololetní vysvědčení budou děti dostávat tento čtvrtek 29. ledna 2004. a proto Rodičovská linka bude mimořádně v provozu celé odpoledne od 12,00 hodin do 18,00 hodin.

Příběh z Rodičovské linky

Na Rodičovskou linku se obrátila velmi rozrušená matka – říkejme jí třeba paní Alena. Byla bezradná – den předem se pohádala se svou sedmnáctiletou dcerou Simonou kvůli škole a jejímu chlapci. Ví, že byla na Simonu hodně nepříjemná, občas se jí to stává, ví, že jí vyčetla asi i to, co neměla, ale nemohla se už udržet. Simona se stále horší ve škole, domů si chodí, kdy chce… už toho na ni bylo prostě moc. Dcera si ale po této příhodě vzala pár věcí a bez čehokoli večer odešla. Paní Alena jí celý večer volala na mobil, Simona ho však nebrala. Jen v noci poslala SMS zprávu, že je v bezpečí, ať ji matka nehledá. Až teprve ráno Simona napsala, že je u babičky a že u ní zůstane, domů se už nevrátí.

Paní Alena hned poté zavolala své matce a bohužel se neudržela a vynadala jí. Ta jí položila telefon - ať už nevolá… Po poměrně delším rozhovoru s psychologem Rodičovské linky se paní Alena rozhodla, že na dceru nebude „tlačit“, že se jí buď po telefonu či SMS zprávou omluví, přičemž jí nabídne společnou návštěvu u psychologa v rodinné poradně. S tímto byl první telefonát na Rodičovskou linku ukončen. Asi po hodině a půl se paní Alena ozvala znovu. Radostně oznámila, že dcera jí odepsala, že do poradny s ní půjde, že by taky chtěla, aby to mezi nimi bylo jako dřív, když byl ještě táta naživu… Tento druhý hovor paní Aleny na Rodičovskou linku už skončil s optimistickým přáním všeho dobrého.

(Jméno matky i dívky a vybrané jednotlivosti příběhu byly z etických důvodů pozměněny.)

Tematické skupiny problémů řešených na Rodičovské lince za období 6/2001 – 12/2003