První rok Internet Hotline – stovky oznámení dětské pornografie na internetu

První internetová horká linka, která v České republice funguje od 1. dubna 2007, bojuje především proti šíření dětské pornografie prostřednictvím internetu. Linku na stránkách www.internethotline.cz založila a provozuje Nadace Naše dítě. Za první rok fungování byly na Internet Hotline oznámeny stovky emailů, webových stránek, emailů s nebezpečným a nevhodným obsahem. Všechny závažné případy nadace postoupila k dalšímu šetření Policii ČR – oddělení internetové kriminality. Na monitorování a dalším řešení závadného obsahu na internetu spolupracuje Nadace Naše dítě i s nejvýznamnějším českým internetovým vyhledávačem Seznam.cz.

Praha, 14. února 2008

Jak linka funguje

Prostřednictvím webových stránek www.internethotline.cz nebo adresy oznamte@internethotline.cz může každý, kdo se při používání internetu setká s nebezpečným obsahem, kontaktovat odborníky Internet Hotline a na nebezpečný materiál upozornit. Pracovníci linky jsou ke své činnosti řádně vyškoleni, materiály vyhodnotí a případně předají Policii ČR.

 

Pracovníci linky umí určit pravděpodobné umístění obsahu stránek (IP adresy). Nevhodný obsah umístěný v zahraničí předáváme spolupracujícím Hotline, kterých je na světě více než 30. Zároveň funguje také opačná mezinárodní spolupráce, kdy zahraniční Internet Hotline předávají informace o nevhodném obsahu umístěném v ČR české lince. Nejčastěji je to od kolegů z Polska. Informace o nelegálním obsahu na internetu mohou lidé zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na www.internethotline.cz

 

Kdo kontaktuje Internet Hotline

Linku může kontaktovat úplně každý uživatel internetu. Většina oznámení, která jsou na Internet Hotline poslána, se týká dětské pornografie (65% obdržených upozornění v roce 2008). Oznamovatelé často vyjadřují velké pohoršení nad obsahem internetu a s dětskou pornografií rozhodně nesouhlasí. Internet Hotline kontaktují i tzv. „stálí přispěvatelé“, kteří pravidelně posílají lince informace o webových stránkách či emailech s nebezpečným a nevhodným obsahem. Lidé se na pracovníky linky také obracejí s různými dotazy a problémy týkající se například jejich dětí, které tráví na internetu velmi mnoho času, navštěvují diskuse i jiné stránky a rodiče mají strach, aby se děti například prostřednictvím chatování nedostaly do problémů.

 

Internet Hotline také pomáhá a radí uživatelům internetu

Na linku se obrátila maminka, jejíž dítě tráví dlouhé hodiny na internetu. Syn nemá příliš mnoho kamarádů a v minulosti byl šikanován. Ve světě internetu mu noví kamarádi neubližují, naopak, může se jim svěřovat se svými zážitky, problémy i radostmi a nejdůležitější jsou pro něj virtuální přátelé.

Maminku vyděsilo, když při chatování byl synovi neznámou osobou opakovaně nabídnut sexuální zážitek.

Další zaznamenaný případ se týkal dítěte, kterému bylo prostřednictvím internetu vyhrožováno. Internet Hotline s prosbou o radu kontaktovala také velmi mladá dívka, která se seznámila na internetu s osobou, se kterou se chce setkat. S lidmi na internetu však nemá dobré zkušenosti a ptá se na rady ohledně setkání. Jak se chovat, zda se s dotyčnou zatím pro ni neznámou osobou setkat, případně, kde je k tomu vhodné a bezpečné místo.

Poslání a úkoly první české Internet Hotline Nadace Naše dítě:

Získávat od široké veřejnosti informace o tom, na jakých webových adresách jsou aktivní odkazy na dětskou pornografii, nabídku dětské prostituce, sdružování pedofilních zájmů a další internetovou kriminalitu (extremismus, nelegální obchodování, nabídka drog a zakázaných látek, internetové podvody…).

Informace a podněty Internet Hotline předává Policii ČR a získává od ní zpětné vazby.

Ve spolupráci se Seznam.cz a dalšími provozovateli internetových služeb Internet Hotline usiluje o to, aby aktivní nelegální adresy byly po zdokumentování Policií ČR z internetu vymazány.

Informace o internetové kriminalitě Internet Hotline předává do sítě INHOPE, která sdružuje další Horké linky v Evropě, Kanadě

a USA a metodicky řídí celou síť internetových horkých linek. (www.inhope.org )

Internet Hotline Nadace Naše dítě šíří v ČR ve spolupráci s partnery povědomí o problematice bezpečného internetu, usiluje o legislativní změny a možnost postihovat držitele dětské pornografie včetně stahování takových materiálů z internetu do počítače.

Témata nelegálního obsahu internetu, kterými se zabývá Internet Hotline:

Dětská pornografie, nelegální sexuální praktiky – zoofilie (dle § 205 trestního zákona), nabídka dětské prostituce (§ 217, sdružování pedofilních zájmů)

Extremismus (dle § 198 a §198a trestního zákona)

Nelegálního obchodování, nabídka drog a zakázaných látek (dle § 187, 188a trestního zákona)

Internetové podvody

Internet Hotline členem INHOPE

  1. října 2007 se Nadace Naše dítě se svou první českou Internet Hotline stala členem mezinárodní asociace INHOPE. Připojila se tak k celosvětovému boji proti kriminalitě páchané na internetu a proti dětské pornografii. Členství bylo odhlasováno v návaznosti na návštěvu zástupců INHOPE na pracovišti české Internet Hotline v září 2007, prezentaci aktivit této horké linky na zasedání této organizace a po řádném splnění všech dalších podmínek nutných pro přijetí.

 

Statistické výsledky Internet Hotline

 

Statistiky za rok 2007 - v termínu od 1. 4. 2007 do 31. 12. 2007

(Od 1.4.do 9.10.2007 probíhal zkušební provoz Internet Hotline bez širší mediální informovanosti veřejnosti).

Ve výše uvedeném časovém rozmezí obdržela Internet Hotline celkem 207 oznámení, podnětů, které se týkaly nebezpečného obsahu na internetu. Z těchto podnětů občanů bylo 129 případů předáno Policii ČR. Internet Hotline obdržela oznámení také ze zahraničí. Ve výše uvedeném období se jednalo o 9 případů.

 

Statistiky za rok 2008 ke dni 20.3.2008

K výše uvedenému datu obdržela Internet Hotline celkem 208oznámení. Jednalo se o 29 upozornění na nevhodné adresy, Policii ČR bylo předáno 146 oznámení. Linku lidé kontaktovali také s upozorněním na nebezpečné stránky v zahraničí, a to v 73 případech.

 

Obsah oznámení (bez dotazů uživatelů):

 

 

Oznámení jsou sčítána dle pravidel INHOPE, která platí pro všech více než 30 Internet Hotline po celém světě. V roce 2007 se dle pokynů INHOPE statistiky počítaly tak, že 1 oznámení obsahující například 20 adres s nevhodným obsahem, bylo evidováno jako 1 oznámení. Počítala se zvlášť přijatá oznámení a zvlášť adresy. Podle nových standardů INHOPE pro rok 2008 platí změna v tvorbě statistik. Pokud 1 oznámení obsahuje 20 adres, objeví se ve statistikách jako 20 oznámení, jelikož přesněji odpovídá počtu skutečně vyhodnocených přijatých materiálů. Ve statistikách se tím pádem odrazí každý odkaz, adresa, upozornění na internetovou aktivitu, dotazy. Oznámení, která jsou posílána zahraničním Hotline, jsou zároveň automaticky předávána Policii ČR.

Díky spolupráci s vyhledávačem Seznam.cz získává Internet Hotline informace i o dalších nelegálních odkazech či stránkách, které se v průběhu roku 2007 vyskytly na největší komunitní službě českého internetu - Lide.cz. Seznam tady trvale zablokoval 1600 účtů nebo adres. Policii ČR předal 116 podnětů společně s 317 MB dat nebo screenshotů s upozorněním na jejich závadný obsah. Ve vytvořených uživatelských Profilech byl nucen smazat celkem 11 500 závadných souborů.

„Jako provozovatelé největší internetové komunitní služby Lide.cz cítíme povinnost reagovat na každé upozornění ať už od uživatele či admina na závadný obsah. Blokací účtu, smazáním nebo předáním podnětu Policii ČR chceme v tomto směru ovlivnit celý český internet“, říká tisková mluvčí Seznam.cz Rita Gabrielová.

 

Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě:

„V uplynulém roce fungování Internet Hotline jsme se přesvědčili o tom, že tato linka je v Česku skutečně potřebná. V dnešní době je potřeba chránit děti i na internetu, kde tráví čím dál tím více času. Jsou zranitelné prostřednictvím chatování, diskuzí a různých druhů nebezpečného materiálu, se kterým se na internetu mohou setkat. Důležitá je role rodičů, kteří by měli děti seznámit s pravidly a bezpečným chování ve virtuálním světě. Doporučujeme sledovat, které stránky děti navštěvují. Smutné zkušenosti nás už přesvědčily o tom, že řada rodičů neví, co jejich děti na internetu dělají. Pokud se na internetu, webových stránkách nebo na chatu setkáte s něčím, co je nelegální, neignorujte to! Oznamte to ještě dnes první české Internet Hotline!“

 

O Nadaci Naše dítě

Nadace Naše dítě byla založena 1. října 1993 jako nezisková organizace s posláním pomáhat dětem, které se ocitly v krizi a obtížných životních situacích. Posláním a cílem nadace je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem. Zakladatelkou a ředitelkou nadace je Ing. Zuzana Baudyšová. Nadace se snaží pomáhat dětem z problémových rodin, dětských domovů, z diagnostických, výchovných a kojeneckých ústavů. Dětem ohroženým, zneužívaným a týraným, mentálně a fyzicky handicapovaným. Nadace Naše dítě pomáhá formou přímé finanční podpory, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn.

 

Partneři Internet Hotline:

Projekt je z 50% spolufinancován Evropskou Unií.

Partnery kombinovaného projektu CZESICON Safer Internet plus/Internet Hotline a Internet Helpline, jsou:

nestátní organizace Nadace Naše dítě (www.nasedite.cz),

nestátní organizace Sdružení linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz),

společnost S602 a.s. (www.software602.cz) a

společnost CZI s.r.o. (www.czi.cz), jež je zároveň koordinátorem projektu CZESICON.