Projekty na pomoc dětem již po páté podpoří Skládačka Nadace Naše dítě

Na konci srpna Nadace Naše dítě vyhlásila grantové řízení Skládačka 2008. Cílem a účelem je podpora humanitárních projektů, které přispívají k vytvoření účinného systému ochrany dětí v České republice a zajišťování ochrany lidských práv v rámci Úmluvy o právech dítěte.

Praha, 20. května 2008

Finančními příspěvky jsou podporovány humanitární projekty, různé programy napomáhající rozvoji dětí i přímá podpora dětí, které se ocitnou ve velmi obtížných životních situacích. „Konkrétně je Skládačka zaměřena na pomoc matkám v tísni a jejich dětem, handicapovaným a mentálně postiženým dětem, na podporu rodinné asistence, ohroženým dětem, pěstounským rodinám, handicapovaným v rámci osobní asistence,“ říká ředitelka nadace Zuzana Baudyšová. „Dále projekt napomáhá v oblasti právní ochrany dětí, dětem a mladým lidem v krizi, rodinám s dětmi s poruchami chování, dětem ze sociálně slabých rodin a dalším,“ dodává Zuzana Baudyšová.

 

Projekt Skládačka Nadace Naše dítě vznikl v roce 2004. V rámci tohoto grantového řízení nadace v prvních čtyřech ročnících přerozdělila celkovou částku přes 4 730 000 Kč a podpořila 98 projektů.

 

Příklady, kde projekt Skládačka pomáhal v uplynulých letech:

Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi

Finančními prostředky podpořila nadace z projektu Skládačka Občanské sdružení „Náš domov“ v Koclířově, které zajišťuje ubytování, sociální i poradenské služby pro maminky, tatínky s dětmi v těžko řešitelných životních situacích. Podpora byla určena na okamžitou sociální, psychologickou a pedagogickou pomoc matkám, otcům s dětmi, těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo krizové rodinné situaci. V místním azylovém domě tak nalézají zázemí, pochopení a nový dočasný domov.

Stav zdravotně postižených dětí zlepšuje solná jeskyně

Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí „DANETA“ z Hradce Králové čerpalo z grantového řízení Skládačka finanční prostředky na projekt pro zlepšení fyzické i psychické kondice zdravotně postižených dětí pobytem v solné jeskyni. Dětem tato terapie přináší uklidnění a zlepšení koncentrace. Příznivý vliv se projevuje nejen u dětí s různým stupněm zdravotního a mentálního postižení, ale také u dětí s psychickým onemocněním, dětí trpících autismem, epilepsií a dalších.

Kočárek pro postiženou Kristýnku

Z projektu Skládačka uhradila Nadace Naše dítě kočárek pro Kristýnku, o který zažádalo sdružení Mirabilis z Prahy. Kristýnka žije s těžkým kombinovaným postižením. Když jí bylo šest měsíců, onemocněla a lékaři po zdlouhavých vyšetřeních konstatovali, že děvčátko trpí suspektní encefalitidou. Konečná diagnóza byla stanovena až po několika letech jako atonická diplegie. Kristýnka úplně ztratila svalový tonus, je ležící, s obtížemi zvedne hlavu, neudrží nic v ruce. Kočárek jí pomáhá lépe zvládat běžné úkony každého dne, ulehčil a zkvalitnil jí život.

 

www.nasedite.cz