Prevenci týrání dětí připomíná světový den

Na 19. listopadu připadá Světový den prevence týrání a zneužívání dětí a o den později si připomínáme vznik Úmluvy o právech dětí. Přitom počet ohlášených případů týraných a zneužívaných dětí v posledních letech neklesá.

V Praze 18. listopadu 2014

Jen v roce 2013 eviduje Ministerstvo práce a sociálních věcí na tisíc ohlášených případů psychického týrání dětí, což je o sto více než v roce předchozím. Přitom v roce 2005 bylo podezření na psychické týrání v 627 případech. Čísla statistiky MPSV jsou navíc pouze vrcholem ledovce.

Za poslední měsíc se v médiích objevily zprávy o týrání sotva čtyřměsíčního kojence a smrti devítiměsíčního miminka s podezřením na týrání. Smutnou výjimkou nejsou zprávy o sexuálním zneužívání dětí, včetně zdravotně postižených, nebo zanedbávání dětí ze strany rodičů.

„V současné době sledujeme smutný příběh porušení mnoha článků úmluvy, v příběhu dvou chlapců, kteří byli odebráni v Norsku české mamince. Ta již čtvrtým rokem bojuje o jejich navrácení. Přestože dochází k porušení mnoha článků Úmluvy a intervencím za vrácení dvou dětí k matce a prarodičům, juvenilní norská justice vítězí,“ podotýká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Nulová tolerance

Vláda vyhlásila ve své národní strategii prevence násilí na dětech v České republice na období 2008 – 2018 nulovou toleranci k násilí na dětech, podporu primární prevence, zvýšení profesionality odborníků v oblasti ochrany dětí a vybudování národního monitorovacího střediska.

Snažíme se spojit laickou i odbornou veřejnost k vyšší vnímavosti vůči násilí páchaném na dětech. Prostřednictvím osvětové činnosti nadace otevíráme společenská tabu spojená s týráním, sexuálním zneužíváním a zanedbáváním dětí. Dlouhodobě nás trápí vysoký počet dětí v ústavní výchově, odebírání dětí důsledkem sociální a ekonomické situace a umisťování dětí, které jsou součástí rozvodového „boje“, do psychiatrické léčebny,“ vysvětluje Mgr. Markéta Sodomková, zástupkyně ředitelky Nadace Naše dítě.

Světový den prevence týrání a zneužívání dětí vyhlásila Nadace ženského světového summitu a mezinárodní koalice 150 nevládních organizací z 60 zemí světa. Ke svátku se připojila Česká republika v roce 2001.

25 let úmluvy práv dítěte

V roce 1989 se členské státy OSN zavázaly k dodržování Úmluvy práv dítěte, která se vztahuje na všechny děti bez rozdílu pohlaví, národnosti nebo barvě pleti. Dne 20. listopadu se po celém světě připomíná vznik úmluvy, k níž se Česká republika připojila v roce 1993. 

„Úmluva o právech dítěte pokrývá všechny oblasti potřebné k ochraně dítěte. Přeji si, aby byla naplněna především její preambule ‚Dítě má vyrůstat v rodině, v atmosféře štěstí lásky a porozumění.‘ Dobrá rodina je skutečně nejlepší ochranou dítěte,“ dodává ředitelka Zuzana Baudyšová.

Připojte se k nám a vyjádřete 19. listopadu Váš nesouhlas s týráním, zneužíváním a zanedbáváním dětí. Pravidelně pomáhat může každý. Prostřednictvím Konta Naše dítě stačí zadat trvalý bankovní příkaz, anebo zasílat libovolné částky, například 50,- Kč měsíčně, na Konto Naše dítě, jehož číslo účtu je 123131123/0600. Prostředky slouží na přímou pomoc ohroženým dětem.