Počty týraných a zneužívaných dětí v ČR jsou stále vyšší

20. 2. 2012

Za uplynulých jedenáct let se počet zjištěných případů týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání dětí v České republice vyšplhal na 31 653! Je to alarmující číslo, které navíc mapuje pouze ty dětské tragédie, o kterých se dozvěděly příslušné úřady, a těmto obětem mohla být poskytnuta potřebná pomoc. Další tisíce dětí trpí v tichosti za zavřenými dveřmi. Nadace Naše dítě se pomoci týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem věnuje dlouhodobě a ve své činnosti také poukazuje na situaci ochrany práv a životů dětí v České republice.

Praha, 20. února 2012

„Statistiky smutných případů týrání a zneužívání dětí jsou každoročně vyšší a dokládají dvě skutečnosti. Tou první je, že v naší zemi je bohužel násilí na dětech v řadě domácností součástí výchovy. Na druhé straně zvyšující se počty odhalených případů jsou výsledkem všímavosti veřejnosti a zájmu pomoci bezbranným dětem. Přispívá k tomu zajisté i fakt, že u nás je zákonem stanovená tzv. oznamovací povinnost, a čím dál více našich spoluobčanů není lhostejných k utrpení dětí,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová. „Každý, kdo se dozví o násilí páchaném na dítěti, musí podle zákona tuto skutečnost oznámit příslušným úřadům. Jen tak můžeme zabránit, aby utrpení dítěte pokračovalo,“ dodává Zuzana Baudyšová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo statistické údaje, ze kterých vyplývá, že v roce 2011 stoupl počet šetřených případů sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání dětí v ČR oproti roku předchozímu o 855 činů. Jedná se celkem o 6 642 dětských obětí násilí za rok 2011. Jsou to pouze případy, které byly odhaleny a o kterých se příslušné úřady dozvěděly například od příbuzných dětí, od neziskových organizací, zástupců škol, sousedů a podobně.

„Dlouhodobě nejčastěji dochází k násilí na dětech v úplných rodinách, tedy v rodinách na první pohled spořádaných, s matkou i otcem. Zároveň tyto případy je nejtěžší odhalit, protože děti samy často své rodiče kryjí a nechtějí přiznat nebo se svěřit, jaké hrůzy doma prožívají,“ říká Zuzana Baudyšová. Jedná se o téměř 41 % všech zjištěných případů násilí fyzického či sexuálního, ke kterému dochází v úplných rodinách. Necelých 36 % tvoří zjištěné násilné činy, ke kterým došlo v neúplných rodinách bez otce.

Ze statistik za rok 2011 dále vyplývá, že týrání, zanedbávání nebo sexuálnímu zneužívání jsou nejčastěji vystaveny děti ve věku od šesti do patnácti let. Vloni jich bylo 3 483, dalších 2 325 dětí bylo mladších šesti let. Tragické následky fyzické i psychické si většina dětí nese celý život.

Věková struktura týraných a zneužívaných dětí v ČR v roce 2011

Počet dětí

tělesné a psychické týrání a zanedbávání

sexuální zneužívání, dětská pornografie a dětská prostituce

chlapci a dívky

chlapci a dívky

Nahlášeno případů

z toho

do 1 roku

353

0

od 1 roku do 3 let

790

15

od 3 do 6 let

1073

94

od 6 do 15 let

2859

624

od 15 do 18 let

719

115

CELKEM v roce 2011

 

5794

848

Zdroj: MPSV ČR. Poznámka: Zaznamenány jsou počty případů týraných nebo zneužívaných dětí oznámených orgánu SPOD (ve vztahu ke každému dítěti je zaznamenán pouze jeden převládající typ týrání/zneužívání).

Sociální prostředí dětí týraných a zneužívaných v ČR v roce 2011

Sociální prostředí dítěte

Počet dětí (chlapci a dívky)

tělesné, psychické týrání a zanedbávání

sexuální zneužívání, dětská pornografie a dětská prostituce

úplná rodina

2369

333

neúplná rodina bez matky

240

43

neúplná rodina bez otce

2147

257

doplněná rodina o matku

89

10

doplněná rodina o otce

816

149

náhradní rodina

106

28

ústavní péče

27

28

Zdroj: MPSV ČR. Poznámka: Zaznamenány jsou počty případů týraných nebo zneužívaných dětí oznámených orgánu SPOD (ve vztahu ke každému dítěti je zaznamenán pouze jeden převládající typ týrání/zneužívání).

Počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí v ČR

 

Rok

Tělesné a psychické týrání, od r. 2009 také zanedbávání

Sexuální zneužívání, dětská pornografie, dětská prostituce

Celkem

 
 

2000

743

614

1357

 

2001

884

522

1406

 

2002

698

537

1235

 

2003

950

665

1615

 

2004

1028

698

1726

 

2005

1319

664

1983

 

2006

1008

585

1593

 

2007

1205

679

1884

 

2008

1239

739

1978

 

2009

3613

834

4447

 

2010

4963

824

5787

 

2011

5794

848

6642

 

Celkem

23444

8209

31653

 

 

Pomáhejte prostřednictvím Konta Naše dítě

Nadace Naše dítě opakovaně upozorňuje na nutnost ochrany práv a životů dětí. Také seznamuje rodiče prostřednictvím seminářů Pozitivní rodičovství s možnostmi výchovy dětí bez fyzických či psychických trestů. O seminářích se můžete podrobně informovat na internetových stránkách www.nasedite.cz. Pokud byste chtěli nadaci pomoci v boji proti násilí páchanému na dětech, můžete podpořit její činnost právě v této oblasti. Stačí zadat trvalý bankovní příkaz a můžete takto zasílat libovolné částky, například 50 Kč měsíčně, na Konto Naše dítě – číslo účtu 123131123/0600. Prostředky slouží na přímou pomoc ohroženým dětem.

www.nasedite.cz