Plicní ventilační jednotka pomáhá zachraňovat dětské životy!

Síť drogérií parfumérií ROSSMANN ve spolupráci s Nadací Naše dítě slavila úspěch
s charitativním projektem 5.000.000 Kč pro dětský úsměv. Prostřednictvím této mimořádně
úspěšné charitativní kampaně se podařilo pořídit plně funkční plicní ventilátor pro Kliniku
dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který zdejším malým
pacientům pomáhá již od 6. října 2014. Slavnostní předání přístroje probíhalo 23. října 2014 ve
Všeobecné fakultní nemocnici v Praze za přítomnosti jednatele společnosti ROSSMANN
Ing. Vladimíra Mikela, zakladatelky a ředitelky Nadace Naše dítě Ing. Zuzany Baudyšové,
vedoucího lékaře JIRP MUDr. Václava Vobruby, PhD, přednosty kliniky prof. MUDr. Jiřího
Zemana, DrSc. a ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Dany Juráskové, Ph.D.,
MBA. Hlavním cílem projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv je pomoci ohroženým a vážně
nemocným dětem.

Praha, 29. října 2014

Finanční prostředky ve výši 2 000 000 korun putovaly na pořízení ventilační jednotky – přístroje pro umělou plicní ventilaci s lůžkem a příslušenstvím. Je určena pacientům ve velmi vážném stavu.
„Velice nás těší, že i letošní ročník skončil s takovým úspěchem. Pomůžeme nejen k dětskému úsměvu, ale hlavně dětskému životu. Velkou radost máme ze zakoupeného přístroje, který je pro činnost lékařů a zejména pro život nemocných dětí nepostradatelný. Obrovské poděkování patří mimo jiné našim zákazníkům, kteří opět dokázali, že jim osud druhých není lhostejný,“ říká jednatel společnosti ROSSMANN Vladimír Mikel.

Jednotka intenzivní a resuscitační péče získala velmi cennou techniku, která dokáže zachránit velkou část kriticky nemocných dětí, u kterých došlo k selhání důležitých životních funkcí.

„Oddělením na Klinice dětského a dorostového lékařství projde ročně na 320 dětí, kterým selhává jedna či více životních funkcí. Společnými silami se nám podařilo uskutečnit projekt, díky němuž se daří zachránit nejeden dětský život. A za to jsem všem, kteří pomohli, nesmírně vděčná,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

„Je dobře, že nadační činnost v České republice zaznamenala za posledních 20 let takový rozmach, že tento systém funguje a účinně pomáhá realizovat tak důležité a potřebné projekty. Velké poděkování patří samozřejmě i společnosti ROSSMANN, která nám letos poskytla nemalé prostředky na zakoupení této nové plicní ventilační jednotky,“ říká ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Dana Jurásková.


Charitativní akce 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se letos konala již po páté. Vybralo se celkově 5 323 541 korun, které byly využity na vybrané projekty. Kromě ventilační jednotky pro Kliniku dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se také nakoupil operační videolaparoskop pro Kliniku dětské onkologie a dětské chirurgie Fakultní nemocnice Brno a uhradil se výcvik dvou canisterapeutických asistenčních psů.