Pěstouni Kopečtí z Hovězí u Vsetína získali prvenství a Zlaté srdce

Nadace Naše dítě udělila v neděli 25. března 2007 Zlatá srdce nejlepším ochráncům dětí nominovaným v 2. ročníku soutěže zasvěcené dílu nestora dětské psychologie Prof. Zdeňka Matějčka.

Praha, 10. ledna 2007

Vítězi 2. ročníku nominační soutěže o nejlepšího ochránce dětí a cenu Zlaté srdce 2006 se stali manželé Marcela a Jaroslav Kopečtí z Hovězí u Vsetína:

Manželé Kopečtí zasvětili svůj život opuštěným dětem. Postupně přijali do pěstounské péče 7 nezletilých dětí: Václava, Evu Jiřího, Barboru, Vojtěcha, Marii a Jana. Čtyři z těchto dětí si již osvojili u dalších možnost adopce zvažují. Všem dětem se maximálně věnují a rozvíjejí jejich osobnosti. Jejich děti tančí a zpívají v národopisném souboru, jsou členy Hasičského sboru, jezdí na různá vystoupení a soutěže. Dokonce i Vojtěch, který má jen nepatrné zbytky sluchu a musí nosit speciální naslouchací přístroj – tančí a zpívá v souboru a zapojuje se do všech aktivit rodiny.Manželům Kopeckým se podařilo vytvořit dětem láskyplné a podnětné rodinné zázemí.

 

Na druhém místě se umístil MUDr. Ivan Platz z Řevnice:

MUDr.Ivan Platz se již 30 let věnuje dětem a mladistvím s výchovnými problémy. Před deseti lety spolu s Miladou Votavovou založil oddělení s výchovně léčebným režimem pro drogově závislé mladé lidi. Pomáhá dětem ohroženým drogou, dokáže je neodsuzovat být k nim tolerantní. Terapeutická léčebna CESTA Řevnice je díky němu  v České republice jedna z mála, která se dokáže o takovéto děti postarat Za sebou má celou řadu úspěchů i neúspěchů a bez ohledu na popularitu či finanční ocenění je u něj na prvním místě vždy člověk.

 

Třetí Zlaté srdce si odnesla Mgr. Eva Dvořáková z Plzně:

Paní Eva Dvořáková je ředitelkou dětského domova Domino v Plzni. Dětem se věnuje přes 35 let. Podílela na založení první rodinné skupinky dětí v dětské domově a na zajištění garsoniér pro mladé lidi opouštějící Domino. Nyní se podílí na projektu Plzeňského kraje "Šance pro budoucnost" dětí opouštějících dětský domov po ukončení přípravy na budoucí povolání. Děti mají k Evě Dvořákové důvěru. Není pro ně jen ředitelka dětského domova, ale hlavně "teta Eva", na kterou se mohou kdykoliv obrátit. "Pro mne je "teta Eva" především člověkem, který umí naslouchat a pomoci s problémy a který se snaží podat pomocnou ruku i tomu, kdo ji v minulosti zklamal," to o ní říká Míra Bartoš, který v Dětském domově Domino vyrůstal od svých 13 let spolu se svou setrou. Nyní žije v Plzni v garsoniéře a studuje na vysoké škole.

 

Na čtvrté až desáté příčce se umístili:

Ljuba Václavová z Prahy za mimořádnou dokumentaristickou televizní práci, která pomáhá zlepšovat život ohroženým dětem.

Marie Gailová z Prahy za výraznou pomoc dětem ze sociálně slabých rodin.

Mgr. Ditta Pokorná z Brna – Líšně za dlouholetou pomoc dětem neslyšícím a ohroženým dětem, které nacházejí zázemí v Klokánku

PhDr. Marie Holá z Kolína za lidskou a odbornou pomoc ohroženým a postiženým dětem.

Marta Mikulová z Merklína za celoživotní péči o  postižené děti trpící mentálním a kombinovaným postižením a autismem.

Blanka Křesadlová z Jihlavy za nezištnou a obětavou pomoc dítěti, kterému poskytuje již tři roky bezplatně asistenční pomoc.

manželé Elen a Radomír Gomolovi z Ostravy – Martinova za pěstounskou péči o děti, které u nich našly domov, lásku a šanci na nový život..

 

Nadace Naše dítě udělila rovněž mimořádnou cenu a další Zlaté srdce Ludvíku Hessovi z Prahy za založení Baby boxů v České republice, které zachránily život několika dětem.

 

"Tuto soutěž vyhlašuje Nadace Naše dítě v rámci kampaně Stop násilí na dětech! Posláním soutěže je veřejně ocenit osobnosti působící ve státních a nestátních organizacích, jež pomáhají týraným, zneužívaným, opuštěným, handicapovaným a jinak ohroženým dětem," říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace naše dítě.

"Druhý ročník se setkal s velkým ohlasem. Do 15. února 2007 bylo zasláno celkem 134 hlasů pro 78 ochránců dětí nominovaných z celé České republiky. Nominace do soutěže zasílali krajští hejtmani, zastupitelé měst a obcí, spolupracovníci ochránců dětí i jednotlivci z řad veřejnosti," doplňuje Ing. Eva Sovová, autorka projektu Zlaté srdce.

 

Generálním partnerem 2. ročníku projektu Zlaté srdce byla společnost Provident Financial. „Dlouhodobá spolupráce s Nadací Naše dítě nás velmi těší, neboť jsme si vědomi důležitosti všech osobností, jež se aktivně podílejí na ochraně práv dětí a není jim lhostejný osud mladé generace,“ říká generální ředitel společnosti Provident Financial Kenneth McPartland, který předal druhému oceněnému věcný dar – hodinky.

 

Hlavní cenu – Zlatá srdce – věnovala ochráncům dětí sklárna s dlouholetou tradicí – akciová společnost Moser. Vítězové soutěže manželé Kopečtí z Hovězí u Vsetína získali také zahraniční zájezd pro dvě osoby od cestovní kanceláře Happyland Bohemia. Nejlepší ochránci si odnesli rovněž věcné ceny věnované od společnosti AstraZeneca dalších partnerů projektu.

Všem nominovaným připravila nadace ve spolupráci s Divadlem Na Fidlovačce jako dárek a poděkování úspěšné divadelní představení Poslední doutník v hlavní roli s Tomášem Töpferem a Eliškou Balzerovou..

 

Seznam nominovaných ochránců dětí v 2. ročníku soutěže je zveřejněn na webových stránkách Nadace Naše dítě www.nasedite.cz v sekci Zlaté srdce 2006.

  1. ročník nominační soutěže vyhlásí Nadace Naše dítě na podzim 2007.

 

Celkové pořadí 2. ročníku nominační soutěže Zlaté srdce 2006:

  1. – 3. místo:

manželé Marcela a Jaroslav Kopečtí z Hovězí u Vsetína

Za pěstounskou péči o děti, kterým zasvětili svůj život.

MUDr. Ivan Platz z Řevnice

Za 30 let pomoci dětem a mladistvým s výchovnými problémy a dětem ohrožených drogou, kterým pomáhá najít CESTU.

Mgr. Eva Dvořáková z Plzně

Za dlouholetou práci ve prospěch dětí v DD Domino, kde působí jako ředitelka a teta „EVA“.

 

  1. – 10. místo:

Ljuba Václavová z Prahy

Za mimořádnou dokumentaristickou televizní práci, která pomáhá zlepšovat život ohroženým dětem.

Marie Gailová z Prahy

Za výraznou pomoc dětem ze sociálně slabých rodin.

Mgr. Ditta Pokorná z Brna – Líšně

Za dlouholetou pomoc dětem neslyšícím a ohroženým dětem, které nacházejí zázemí v Klokánku.

PhDr. Marie Holá z Kolína

Za lidskou a odbornou pomoc ohroženým a postiženým dětem.

Marta Mikulová z Merklína

Za celoživotní péči o  postižené děti trpící mentálním a kombinovaným postižením a autismem.

Blanka Křesadlová z Jihlavy

Za nezištnou a obětavou pomoc dítěti, kterému poskytuje již tři roky bezplatně asistenční pomoc.

manželé Elen a Radomír Gomolovi z Ostravy – Martinova

Za pěstounskou péči o děti, které u nich našly domov, lásku a šanci na nový život.

 

Mimořádná cena:

Ludvík Hess z Prahy

Za založení Baby boxů v České republice, které zachránily život několika dětem.