Obnova lásky v rodinách cestou pozitivního rodičovství

Nadace Naše dítě dlouhodobě upozorňuje na vysoké počty týraných dětí v ČR a nabízí zároveň rodičům možnost lépe se na své životní poslání připravit. Snaží se předcházet násilným prvkům ve výchově a snížení jejich praktikování. Převážná část odhalených případů týrání se odehrává v úplných rodinách, kde děti trpí za zavřenými dveřmi a jen těžko hledají pomoc a bezpečné zázemí. V roce 2010 bylo více než 2 tisíce dětí týráno nebo zneužíváno vlastními rodiči, jedná se o 38 % ze všech odhalených a řešených případů násilí na dětech v ČR v uplynulém roce*.

Praha 31. května 2011

Z aktuálního výzkumu GfK Czech pro Nadaci Naše dítě vyplývá, že dnešní generace rodičů děti fyzicky trestá méně, než tomu bylo u předchozí generace rodičů. Přesto je fyzický trest stále považován za běžnou součást výchovy. Pouhá třetina současných rodičů se domnívá, že fyzické tresty do výchovy nepatří. Nadace Naše dítě se snaží sérií svých osvětových vzdělávacích seminářů s názvem Pozitivní rodičovství a pomocí DVD s přednáškami významných odborníků z oblasti psychologie a pedagogiky nabídnout rodičům jiné možnosti, jak vhodně stanovit dětem hranice a předcházet fyzickým či psychickým trestům.

 

Z výzkumu GfK Czech dále vyplynul přehled nejčastěji používaných trestů. Jedná se v první řadě o zákaz oblíbené činnosti dítěte, následuje fyzické bití přes zadek, ruce. „Překvapilo nás, že bohužel až na třetím místě se objevila domluva a vysvětlení dítěti nevhodnosti jeho chování. Přitom právě vysvětlení situace by mělo být na prvním místě,“ říká ředitelka nadace Zuzana Baudyšová. Čtvrtým nejčastějším trestem je pohlavek, facka.

 

Nadace Naše dítě v rámci propagace Pozitivního rodičovství spojila síly s PhDr. Jiřinou Prekopovou a jejím týmem spolupracovníků. Díky této spolupráci vzniklo v roce 2010 osvětové DVD Obnova lásky v rodině – výchova láskou, které lze zakoupit v Nadaci Naše dítě. Celosvětově uznávaná psycholožka a terapeutka přijala pozvání nadace a 1. června 2011 v rámci oslavy Dne dětí, vystoupí na celodenním semináři v Praze na téma Obnova lásky v rodinách. Její vizí je bezvýhradná láska, výchova dětí bez násilí a ponižování. „Bezvýhradná láska má být prožívána mezi otcem a matkou a mezi rodiči a dětmi. Lásku musíme žít i navzdory všem výhradám, které lásku kazí a rozbolestňují,“ říká Jiřina Prekopová. „Obnova lásky v rodině je preventivní, výchovně – vzdělávací program založený na bezvýhradné lásce, která je nejpodstatnější usměrňovací silou v životním stylu rodiny,“ dodává Jiřina Prekopová.

 

PhDr. Jiřina Prekopová se narodila v roce 1929 v Prostějově, na konci sedmdesátých let z politických důvodů opustila Českou republiku a v současnosti žije v německém Lindau. Je celosvětově uznávanou psycholožkou a terapeutkou. Jiřina Prekopová je autorkou řady odborných článků a knih, z nichž některé jsou přeloženy do více než 20 jazyků a staly se bestsellery. V ČR byly vydány knihy Malý tyran, Neklidné děti, Když dítě nechce spát, Pevné objetí – brána k vnitřní svobodě a řada dalších. Velmi vyhledávané jsou její přednášky a kurzy. Instituty PhDr. Jiřiny Prekopové působí v Německu, Rakousku, Mexiku, České republice. Více informací na www.prekopova-pevneobjeti.cz

* Zdroj: MPSV ČR, 2010. Poznámka: Zaznamenány jsou počty případů týraných nebo zneužívaných dětí oznámených orgánu SPOD (ve vztahu ke každému dítěti je zaznamenán pouze jeden převládající typ týrání/zneužívání).

 

www.nasedite.cz