O finanční podporu Nadace Naše dítě žádá 71 projektů

Program Skládačka, kterým chce Nadace Naše dítě v roce 2005 výrazněji podpořit projekty na pomoc zneužívaným, týraným i postiženým a ohroženým dětem, se setkal s velkým zájmem. O finanční podporu se přihlásilo celkem 71 projektů z celé České republiky, většina z nich pomáhá řešit závažné problémy dětí a mládeže.

Praha, 25. února 2004

„Podařilo se nám zmapovat široký okruh neziskových organizací a jejich aktivit. O finanční podporu naší nadace se ucházejí i kluby, asociace a sdružení, o jejichž činnosti jsme dosud nevěděli. Naším cílem je podpořit především projekty, které pomáhají týraným a zneužívaných dětem řešit těžké životní trauma. A dále ty programy, které dávají šanci postiženým, problémovým a opuštěným dětem i mladým lidem bez domova,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě ing. Zuzana Baudyšová.

 Program Skládačka zároveň potvrdil, že do těžkých životních situací se čím dál víc dostávají děti z chudých rodin. „Je to nový fenomén, se kterým musíme počítat. Sociálně slabším rodinám chybí prostředky na vzdělání nadaných dětí. Se špatnými majetkovými poměry někdy souvisí vzrůstající trestná činnost nezletilých, agrese, šikana, špatný prospěch, útěk k alkoholismu, drogám i prostituci. V České republice proto začínají vznikat nejrůznější aktivity na pomoc takovým dětem,“ konstatuje Zuzana Baudyšová s tím, že o peníze se ucházejí rovněž tvůrčí dílny rozvíjející dovednosti a sebeobsluhu zdravotně postižených dětí či projekty přispívající k integraci a soužití zdravých a handicapovaných.

 Nadace Naše dítě do konce roku všechny žádosti o finanční podporu posoudí. Do poloviny ledna rozhodne vedení a správní rada nadace o rozdělení peněz. „Chceme podpořit na jedné straně instituce s dobrým jménem i výsledky, které aktivně pomáhají dětem již delší dobu. Podpoříme ovšem také startující projekty, jež přinášejí další nové směry pomoci, na které sociální systém zatím nepamatuje. Předpokládáme, že spolupráce s vybranými organizacemi bude těsnější a nejlepší projekty budeme podporovat i v příštích letech,“ říká Zuzana Baudyšová.

 Dosud zhruba 90 procent prostředků Nadace Naše dítě směřovalo do podpory celostátní Linky bezpečí. Letos se Sdružení linky bezpečí po deseti let zkušeností osamostatnilo a část prostředků na své aktivity a provoz dětské krizové linky 800 155 555 si chce zajišťovat samo. „Můžeme tak rozšířit spektrum své činnosti o další pomoc ohroženým a handicapovaným dětem,“ uzavírá ředitelka Nadace Naše dítě.

 Cíle některých projektů:

  • zlepšit přístup k právu a spravedlnosti s ohledem na nejlepší zájem ohrožených dětí
  • seznámit děti z dětských domovů se životem v pěstounských rodinách
  • podpořit individuální začleňování handicapovaných dětí do systému běžných škol, a tím jim usnadnit rovný přístup ke vzdělávání a možnost volby vzdělávací cesty
  • zajistit soběstačnost u dětí s handicapem nejen ve škole, ale i v různých aktivitách, ve volném čase i při možnosti setrvání v jejich přirozeném prostředí
  • zjistit skryté emoční problémy dětí pomocí scénotestu (scénotest je diagnostická metoda vyvinutá pro zjištění nevědomých problémů dětí a mládeže, využitelná i u dospělých a v rodinné diagnostice)