Nadace Naše dítě vyhlašuje třetí ročník grantového projektu Skládačka 2007!

Již 14 let pomáhá Nadace Naše dítě dětem, které se ocitly v krizi
a složitých životních situacích. Jejím cílem je pomoc dětem týraným, zneužívaným, opuštěným  a dětem mentálně a fyzicky handicapovaným. Letos na tyto účely přerozdělí nadace téměř 1 500 000,- Kč.

Praha, 23. srpna 2007

V uplynulých dvou letech Skládačka podpořila 66 projektů v celké výši 3 500 000,- Kč.

Generálním partnerem 3. ročníku projektu Skládačka 2007 je společnost Provident Financial. „Úspěch projektu Skládačka v minulých letech nás přesvědčil o jeho smysluplnosti v oblasti pomoci dětem, a proto jsme se rozhodli stát se partnerem letošního ročníku,“ říká Ing.Zekie Dennehy, manažerka vnějších vztahů společnosti Provident Financial.

„Jsem velmi ráda, že spolupráce se společností Provident Financial nadále pokračuje. Po úspešném projektu Zlaté srdce 2007, jehož byl Provident Financial generálním partnerem, následuje projekt Skládačka 2007, jenž je určen pro děti týrané, opuštěné a handicapované a do kterého Provident Financial vstupuje opět jako generální partner s finační dotací 350.000 Kč,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě ing. Zuzana Baudyšová.

 

 „Výběr zajímavých projektů mezí desítkami žádostí není jednoduchým procesem. Snažíme se finanční prostředky rozdělovat takovým způsobem, aby poskytnuté finance putovaly nejzranitelnějším dětem a pomohly jim zlepšit kvalitu života,“ říká Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě. V minulých letech bylo podpořeno široké spektrum projektů, zejména  azylové domy pro matky s dětmi a zařízení pro mentálně a fyzicky handicapované děti.

 

Azylové domy pro matky s dětmi jsou specializovaná centra určená ženám s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. Doba pobytu v azylovém domě je časově omezena a to většinou na 1-2 roky. Během ní je klientce poskytována pomoc prostřednictvím všestranných programů, pomáhají k návratu do normálního života. V České republice jsou desítky podobných zařízení a bez pomoci neziskových organizací by spousta z nich nebyla schopna existence.

 

Asistenční služby pro handicapované děti jsou jedny z nejnáročnějších a nejžádanějších projektů. Tento typ služeb je určen především těžce handicapovaným dětem, pro které je osobní péče zcela nepostradatelná
a vyžaduje neustálý dohled dospělé osoby. Prostřednictvím grantových programů Nadace Naše dítě a individuálních žádostí jsou získávány finanční prostředky na provoz asistenčních služeb, vzdělávání zaměstnanců a profesionalizaci zařízení. 

 

Zájemci o účast v grantovém řízení Skládačka 2007 z řad nestátních neziskových organizací mohou své žádosti zasílat na adresu Nadace Naše dítě do 30.září 2007. Všem žadatelům bude sděleno písemné stanovisko Správní rady do konce listopadu 2007. Více informací včetně podrobných grantových pravidel a formulářů lze získat na webových stránkách Nadace Naše dítě www.nasedite.cz