Na cenu Zlaté srdce 2006 nominováno 78 ochránců dětí

Nadace Naše dítě udělí v neděli 25. března 2007 Zlatá srdce nejlepším ochráncům dětí nominovaným v 2. ročníku soutěže zasvěcené dílu psychologa Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka. CSc. „Tuto soutěž vyhlašuje nadace v rámci kampaně Stop násilí na dětech! již podruhé. Druhý ročník se setkal s velkým ohlasem. Do 15. února 2007 bylo zasláno celkem 134 hlasů pro 78 ochránců dětí nominovaných z celé České republiky,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

Praha, 14. ledna 2007

Posláním projektu je veřejně ocenit osobnosti působící ve státních a nestátních organizacích, jež pomáhají týraným, zneužívaným, opuštěným, handicapovaným a jinak ohroženým dětem.

„Tímto projektem chceme zároveň posilovat povědomí, aby se ochrana dětí a dětských práv stala věcí veřejnou a patřila k prioritním hodnotám naší společnosti,“ poznamenává Ing. Zuzana Baudyšová.

 

Generálním partnerem 2. ročníku projektu Zlaté srdce je společnost Provident Financial. „Dlouhodobá spolupráce s Nadací Naše dítě nás velmi těší, neboť jsme si vědomi důležitosti všech osobností, jež se aktivně podílejí na ochraně práv dětí a není jim lhostejný osud mladé generace,“ říká generální ředitel společnosti Provident Financial Kenneth McPartland, který předá druhému oceněnému věcný dar – hodinky.

„Jsem velmi ráda, že spolupráce se společností Provident Finacial bude pokračovat i nadále. Například podporou projektu Skládačka naší nadace, jenž je určen pro děti týrané, opuštěné a handicapované a který bude podpořen částkou 350 000 Kč,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě ing. Zuzana Baudyšová.

 

O vítězích 2. ročníku soutěže o Zlaté srdce je již rozhodnuto, jména nejlepších ochránců dětí však budou zveřejněna až na slavnostním vyhlášení výsledků v neděli 25. března 2005 v Divadle Na Fidlovačce.

 

Hlavní cenu – Zlatá srdce – věnuje ochráncům dětí sklárna s dlouholetou tradicí – akciová společnost Moser. Vítěze čeká zahraniční zájezd pro dvě osoby od cestovní kanceláře Happyland Bohemia. Nejlepší ochránci na 3. až 10. místě si odnesou věcné ceny věnované dalšími partnery projektu.

Všem nominovaným připravila nadace ve spolupráci s Divadlem Na Fidlovačce jako dárek a poděkování úspěšné divadelní představení Poslední doutník v hlavní roli s Tomášem Töpferem a Eliškou Balzerovou.

 

Seznam všech nominovaných je zveřejněn na webových stránkách Nadace Naše dítě www.nasedite.cz v sekci Zlaté srdce 2006

„V soutěži bude Nadace Naše dítě pokračovat. Věříme, že v dalších ročnících získají Zlatá srdce všichni významní ochránci dětí, kteří si toto ocenění zaslouží,“ říká Ing. Eva Sovová, autorka projektu Zlaté srdce s tím, že nominace do 2. ročníku soutěže zasílali krajští hejtmani, zastupitelé měst a obcí, pracovníci státních a nestátních institucí, ve kterých ochránci dětí působí, a rovněž veřejnost.

 

O výsledcích 2. ročníku soutěže rozhodli členové nezávislého poradního sboru Nadace Naše dítě PhDr. Václav Mertin z katedry psychologie Univerzity Karlovy (žák Prof. Zdeňka Matějčka), PaeDr. Eva Špačková a Ing. Zuzana Baudyšová.

Záštitu nad Zlatým srdcem pro rok 2006 převzal pražský primátor MUDr. Pavel Bém.

Hlavním partnerem je společnost AstraZeneca.

 

V 1. ročníku soutěže Zlaté srdce 2005 bylo nominováno celkem 32 osobností a společností. Zlaté srdce vloni získala paní Jarmila Dolejšková z Nového Strašecí za celoživotní práci ve prospěch opuštěných dětí. Dalšími vítězi se stali manželé Hana a Petr Maláskovi, zakladatelé stacionáře Billiculum pro handicapované děti v Mikulově a oceněn byl rovněž Městský úřad ve Valašském Meziříčí za výjimečnou spolupráci městských zastupitelů s nestátní organizací Pod křídly při budování Domů na půli cesty pro mladé dospělé po ukončení pěstounské péče nebo pobytu v dětském domově.