Missing Children Europe a Nadace Naše dítě hledají partnera pro zlepšení situace pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v České republice

Evropská federace pro pohřešované  a sexuálně zneužívané děti

V Praze zasedá představenstvo Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti (Missing Children Europe), se sídlem v Bruselu. Jednání se zaměřila i na situaci pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v České republice.

Praha, 8. února 2008

Jelikož se setkání čelních představitelů Missing Children Europe uskutečnilo v Praze, na pozvání Nadace Naše dítě, týkala se jednání i současného stavu pomoci pohřešovaným a komerčně zneužívaným dětem v České republice.

 

České Ministerstvo vnitra vyjádřilo v roce 2006 svůj záměr vytvořit v ČR národní centrum pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti, v rámci národního plánu tohoto resortu proti komerčnímu zneužívání dětí v letech 2006 – 2008. V návaznosti na tento plán se zástupci ministerstva zúčastnili studijní cesty pro zástupce ČR na toto téma, hrazeného Evropskou unií a organizovaného Evropskou Federací /Missing Children Europe/ a Belgickým ChildFocusem v listopadu 2006.

 

V současné době český člen Missing Children Europe Nadace Naše dítě, která je hostitelkou současného lednového zasedání členů představenstva Evropské federace, hledá partnera pro realizaci Národního centra pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti. Missing Children Europe a Nadace Naše dítě si plně uvědomují, že ohrožené děti by měly být předním zájmem každého členského státu EU. Spolupráce mezi občanskou společností a strážci zákona je rozhodující k poskytnutí odpovídající ochrany dětí před tímto zločinem.

 

O Missing Children Europe:

Missing Children Europe je Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti, která sídlí v Bruselu. Seskupuje a reprezentuje síť 21 neziskových organizací z 15 různých evropských zemí.

Primárním úkolem Missing Children Europe je:

Výměna dobrých zkušeností mezi členskými organizacemi,

Representuje členské organizace směrem k evropským institucím,

Představuje evropské zastoupení Mezinárodního Centra pro pohřešované a zneužívané děti ve Washingtonu.

www.missingchildreneurope.eu