Mimořádný provoz Rodičovské linky v den vysvědčení

V pátek 27. června přinesou školáci a studenti domů vysvědčení. V některých rodinách bývají tyto chvíle stresující jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Proto se odborníci Linky bezpečí spolu s Nadací Naše dítě rozhodli, že v pátek 27. června od 12,00 do 18,00 hodin zavedou mimořádný provoz telefonní Rodičovské linky +420 283 852 222, kam se mohou rodiče dovolat a poradit se o tom, jak zvládnout tuto situaci. Na telefonu jim bude k dispozici psycholog a terapeut.

Praha, 17. ledna 2003

Vloni v den závěrečného školního vysvědčení, kdy byla tato mimořádná služba Rodičovské linky poprvé zavedena, zvonil telefon Rodičovské linky téměř nepřetržitě celých šest hodin. Spektrum dotazů, s nimiž se rodiče na Rodičovskou linku obraceli, bylo široké - rodiče se ptali, jak mají zareagovat na známky, které jsou z jejich pohledu špatné (i když obecně nebývají nijak hrozné, spíše průměrné), hledali pomoc v nezáviděníhodných případech, kdy jejich děti nepřišly s vysvědčením domů, chtěli se poradit, mají-li dítě přeřadit na jinou školu či zda by bylo vhodné je nechat vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně, ptali se, zda mají potomka „cepovat“ a nutit ho k učení i během prázdnin atd.

Rodičovská linka, která patří spolu s Linkou bezpečí mezi hlavní projekty Nadace Naše dítě, zahájila svůj provoz 2. dubna 2001. Je určená rodičům, kteří se chtějí poradit ve věci výchovy svých dětí, a funguje dvakrát týdně v odpoledních hodinách (pondělí 13:00 - 16:00 hodin; středa 16:00 - 19:00 hodin).

Nejčastěji se rodiče obracejí na Rodičovskou linku v souvislosti se dvěmi výraznými obdobími života dětí – nejdříve mezi jejich druhým a třetím rokem, kdy nastává čas tzv. prvního vzdoru a rodiče hledají míru či hranici, kam až dětem mohou ustoupit a odkdy již ustupovat nesmějí, a pak v období tzv. druhého vzdoru, spadajícího do nástupu puberty. V této době bývá soužití dětí s rodiči nejvíce napjaté. Objevují se těžkosti ve vzájemné komunikaci, objevují se různé obtíže spojené se školou včetně záškoláctví, někdy děti sáhnou po drogách a podobně.

Zavedením mimořádného provozu na Rodičovské lince v den vysvědčení navazuje Nadace Naše dítě na svou kampaň „Silná slova slabé známky nezlepší“ před dvěmi roky, během níž varovala rodiče před neadekvátní reakcí na vysvědčení jejich dětí a apelovala na ně, aby netrestali nepřiměřeně své děti za známky, které donesou na vysvědčeních.