Mezinárodní seminář o ochraně dětí

Ochrana dětí a jejich práv v mezinárodním kontextu je námětem celodenníhosemináře, který se uskuteční v úterý 16. září v prostorách Senátu ČR. Seminář pořádá Nadace Naše dítě pod záštitou předsedy Senátu JUDr. Petra Pitharta, který seminář zahájí.

Praha, 12. 9. 2003

Blok odborných přednášek otevře Zuzana Baudyšová, ředitelka a zakladatelka Nadace Naše dítě. Tato nadace si letos v září připomíná 10. výročí svého vzniku a právě u této příležitosti se rozhodla uspořádat tento odborný seminář, jehož se účastní řada renomovaných lektorů z Belgie a Velké Británie, kteří se ochraně dětí věnují dlouhodobě.

„V zemích EU můžeme obdivovat, s jakým akcentem přistupují k ochraně dětí, i to, jak vysokou prioritu přiřazují problematice ochrany dětí. S trochou závisti musíme hledět i na to, jak je tam vyřešena spolupráce mezi státními a nestátními neziskovými organizacemi, kdy je mezi nimi nastolen opravdu rovnoprávný vztah a jde o skutečné partnerství při ochraně dítěte,“ říká Zuzana Baudyšová ve zdůvodnění, proč se nadace rozhodla seminář uspořádat.

 Vystoupí zde profesor Kevin Browne, ředitel Centra rodinné psychologie z Birminghamské university (VB) a konzultant regionální pobočky pro Evropu Světové organizace zdraví, který si připravil přednášku o prevenci domácího násilí a o významu dětských linek, jako je britská ChildLine či česká Linka bezpečí financovaná Nadací Naše dítě.

Ředitelka anglické Národní společnosti pro prevenci násilí na dětech (the National Sociaty for the Prevention od Cruelty to Children) bude hovořit o zkušenostech této uznávané organizace týkajících se účinné ochrany všech dětí.

O zkušenostech z mezinárodní spolupráce na poli pohřešovaných dětí se s posluchači podělí Jacques Debulpaep, předseda belgické Child Focus a místopředseda Evropské federace pro pohřešované a komerčně zneužívané děti.

Pan Peter Alfield zaměří své vystoupení na roli nestátní organizace ChildLine v systému ochrany dětí ve Velké Británii.

Nové trendy ve spolupráci státních a nestátních organizací ve Velké Británii představí pan J. Picken, místopředseda BASPCAN ve Velké Británii.

Závěrečný příspěvek na semináři přednese paní Jarmila Knight, která se bude věnovat právům dětí v České republice a seznámí přítomné s projekty na ochranu dětí, které vznikaly ve spolupráci Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí pro děti a mládež s Evropskou unií, která je finančně podpořila.

Zájemci z řad odborné veřejnosti se mohou ještě na seminář přihlásit prostřednictvím návratky, která je součástí přiloženého programu semináře.