Linka vzkaz domů – pomocník dětí na útěku

Od 1. září 2003 od sedmé hodiny ranní zahájí provoz celostátní a nepřetržitě fungující telefonní linka „Linka vzkaz domů” 800 111 113. Linka má sloužit především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku. Dovolat se na ni mohou zdarma ze všech pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů.

Praha, 4. ledna 2003

Více o lince

Prvotním úkolem Linky bude předávání vzkazů rodičům či jiným blízkým osobám dítěte na útěku, které se sice nechce vrátit zpět, ale přesto by rádo nechalo svým blízkým zprávu, že je naživu a zdrávo. Těm dětem, které by se domů vrátit chtěly, ale nemají odvahu rodičům zavolat z obavy z jejich reakce, jsou pracovníci na Lince vzkaz domů připraveni pomoci nalézt cestu zpátky.

Pokud se dítě za žádnou cenu domů vrátit nechce, pomůže mu Linka vzkaz domů zprostředkovat umístění v azylovém domě, v krizovém centru či v jiném obdobném zařízení, kde by našlo prozatímně střechu nad hlavou.

Na Linku vzkaz domů se mohou obrátit také rodiče a příbuzní dětí, které utekly z domova, a mohou jim zde nechat vzkaz - například že se mohou bez obav vrátit zpátky domů. Linka vzkaz domů je provozována Sdružením Linka bezpečí dětí a mládeže, v jehož rámci již devět let zdárně funguje dětská Linka bezpečí 800 155 555 a Rodičovská linka 283 852 222.

V roce 2002 bylo na Lince bezpečí zaregistrováno celkem 1070 volání dětí, které byly na útěku z domova či z ústavního zařízení. Právě těmto dětem bude od září sloužit nově provozovaná Linka vzkaz domů.


Účast ČR v mezinárodním programu Daphne

Podobné linky úspěšně fungují již několik let ve Velké Británii a v Belgii. Nadace Naše dítě, která spolupracuje s dětskými organizacemi v uvedených zemích, se rozhodla využít jejich zkušeností, podpořit vznik Linky vzkaz domů v České republice a finančně ji zaštítit.

Nadace Naše dítě se zároveň připojila k mezinárodními programu Daphne, který funguje na půdě Evropské unie a je zaměřen na pomoc pohřešovaným a komerčně zneužívaným dětem. Cílem programu je zmapovat situaci v jednotlivých zemích EU včetně zemí připravených ke vstupu a stanovit společnou strategii na pomoc pohřešovaným dětem. Za zmínku stojí skutečnost, že Česká republika respektive Nadace Naše dítě jsou jediným zástupcem nečlenské země EU spolupracujícím na uvedeného programu.


Počet dětí na útěku je alarmující

Podle statistik Policie ČR bylo od roku 1992 do 30. června 2003 vyhlášeno pátrání po 35 647 osobách do 18 let, z nichž bylo dosud vypátráno celkem 35 554 osob a 93 zůstává.