Linka právní pomoci Nadace Naše dítě 777 800 002

Bezplatná Linka právní pomoci Nadace Naše dítě pomohla již 335 volajícím. Na advokáty po telefonu se o radu obracejí rodiče dětí, prarodiče a v některých případech i pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dítěte a městských úřadů.

 

Praha, 12. června 2006

Posláním Linky právní pomoci Nadace Naše dítě, která funguje každou středu od 10 do 18 hodin, je zprostředkovat  volajícím základní právní orientaci v problematice:

  • občanského práva - v rozsahu týkající se práv a povinností nezletilých
  • rodinného práva
  • náhradní rodinné péče – pěstounské péče a osvojení
  • sociálně - právní ochrany dětí
  • ústavní výchovy
  • trestně – právní problematiky týkající se nezletilých
  • problematiky zákona o sociálním zabezpečení atd.

 

„Zkušení advokáti nejčastěji odpovídají na dotazy související s rozvodem manželů, možností úpravy poměrů k nezletilým dětem a stanovení výživného. Časté dotazy jsou na společnou popřípadě střídavou výchovu obou rodičů.
Advokáti rovněž radí jak postupovat a co dělat při určení otcovství, v případě domácího násilí nebo ohlášení podezření, že je v okolí týráno nebo sexuálně zneužíváno dítě.

Poměrně časté jsou též dotazy týkající se mezinárodních manželství. V těchto případech je často nutná znalost příslušného cizího právního řádu, proto advokáti Linky právní pomoci doporučují volajícím vyhledat v seznamu České advokátní komory advokáta, který disponuje znalostí dotyčného práva,“ informuje manažerka Linky právní pomoci Mgr. Monika Šimůnková.

 

Případ z Linky právní pomoci:

Na LPP se obrátila paní  - matka  9tileté dcerky, která byla po rozvodu rodičů znásilněna svým  otcem. Jednalo se o dotaz, zda se její dcerka musí nově podrobit provedení důkazů (pro dcerku velmi nepříjemných), které již jednou byly provedeny v zahraničí (v rámci EU), avšak  advokát obžalovaného žádá o jejich nové provedení českých soudem. Zkušená právnička sloužící na LPP provedla právní rozbor a dotyčné paní jsme mohli sdělit, že novému provedení důkazů se její dcerka nemusí podrobit a matka se nemusí bát další sekundární viktimizace své dcerky.

Tento případ velmi dobře demonstruje, jakým významným způsobem dovede LPP pomoci v konkrétním  případě.

 

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě je provozována ve spolupráci s Českou advokátní komorou (www.cak.cz) .
Na lince jsou poskytovány právní rady zdarma pouze za cenu telefonního hovoru. Linka právní pomoci má v současné době 6 spolupracujících advokátů a advokátek, kteří se střídají ve službě na lince.