Linka právní pomoci Nadace Naše dítě 777 800 002

Zkušení advokáti Linky právní pomoci Nadace Naše dítě pomáhají každou středu od 10 do 18 hodin svými právními radami řešit průměrně 8 – 10 případů týkajících se vztahů mezi rodiči a dětmi. Na lince jsou poskytovány právní rady zdarma pouze za cenu telefonního hovoru.

Praha, 20. března 2007

Na advokáty po telefonu se o radu obracejí nejčastěji rodiče dětí, téměř polovina volajících jsou matky. Pětina dotazů je směrována od prarodičů a ostatních příbuzných. Linka právní pomoci zaznamenává rovněž dotazy od sociálních pracovníků a samotných dětí.

 

Struktura volajících:

Matka:                                                49%

Otec                                                   24%

Prarodič                                             11%

Ostatní příbuzní a další osoby           10%

Nový partner rodiče                             4%

Sociální pracovnice                              1%

Dítě                                                      1%

 

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě, která funguje od listopadu 2005, pomohla řešit celkově již přes 500 dotazů a poskytla volajícím základní právní orientaci v problematice:

občanského práva - v rozsahu týkající se práv a povinností nezletilých

rodinného práva

náhradní rodinné péče – pěstounské péče a osvojení

sociálně - právní ochrany dětí

ústavní výchovy

trestně – právní problematiky týkající se nezletilých

problematiky zákona o sociálním zabezpečení atd.

 

„Linka se pomalu dostává do povědomí celé české veřejnosti, hodně volají lidé z Moravy. Telefonické konzultace trvají až 30 i více minut, často je volajícímu nadiktován petit příslušné žaloby či podání k soudu. Lidé nás často na konci hovoru prosí o kontakt na advokáta ohledně osobní konzultace či následné dlouhodobější právní pomoci. Máme k dispozici seznam několika advokátů – odborníků v oblasti rodinného práva, které volajícím v naléhavých případech doporučíme.“ říká Mgr. Monika Šimůnková, právnička a manažerka Nadace Naše dítě.

 

Nadace rozšiřuje pomoc Linky 777 800 002 i v oblasti písemných dotazů zaslaných poštou nebo na e-mailovou adresu lpp@nasedite.cz.

Mediální kampaň týkající se exekucí českých dětí do ciziny se odrazila i v tématech dotazů na lince. Přibývá dotazů na mezinárodní partnerství s dětmi, a to i typu preventivního. „Např. volala paní - Češka, která má miminko s partnerem ze Severní Koreje, zda za ním může bez obav odjet do Koreje, zda se jí nemůže stát něco podobného, čeho je svědkem v poslední době v našich médiích. V takovém případě je nutno zkoumat, zda Severní Korea je vůbec signatářskou zemí Haagské úmluvy. Zjistili jsme dle dostupných informací, že Severní Korea není signatářem, tzn. že pokud by se otec rozhodl dítě si nechat v Koreji, česká matka nemá šanci se dovolávat únosu dítěte.

Další případ, který pomáhala Linka řešit se týkal mladé ženy žijící v Americe, kde má se svým partnerem dítě. Dotaz její příbuzné se týkal toho, zda může matka s dítětem přijet do ČR, protože má s partnerem neshody. Měla strach, aby příbuzná nedopadla jako paní Krajníková či Horváthová. Odkázali jsme ji na americkou partnerskou organizaci ICMEC, která se tématem mezinárodních únosů též zaobírá a která by české matce mohla přímo v Americe pomoci,“ poznamenává Mgr. Šimůnková s tím, že hodně dotazů se týká i manželství česko – slovenských, kdy většinou žena – Slovenka mající českého partnera, se ptá na možnost odchodu i s dítětem zpět na Slovensko.

 

Nejčastěji odborníci Linky právní pomoci odpovídají na otázky týkající se rozvodové a porozvodové situace včetně problematiky výživného a změn poměrů k nezletilým. Volajícím radí, jaké jsou možnosti řešení jejich problému týkajícího se rodiny a dítěte, kam se obrátit, či jak se zachovat v dané situaci. 

 

Rozvodové situace:    22%

Porozvodové situace: 35 %

Občanské právo:         7 %

Trestní problematika:  5%

Právo sociálního zabezpečení: 5%

 

Hlavní skupiny dotazů:

 

 • 22% Rozvodové situace či obdobná situace mezi nesezdanými partnery a s tím spojené řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí
 • 35 % Porozvodové situace – z toho:
  Neplacení výživného na dítě povinným rodičem: 8 %
  Nedodržování povinnosti styku dítěte s druhým rodičem ze strany rodiče, který má dítě ve své péči: 4 %
  Návrh na změnu výše výživného na dítě, na změnu poměrů nezletilých dětí: 15%
  Ostatní dotazy: 8%

 

 • 7% Občanské právo (dědické řízení, procesní dotazy, bytová problematika atd.)
 • 5 % Trestní problematika (týrání, zneužívání dětí, trestné činy páchané na dětech)
 • 5% Právo sociálního zabezpečení – dávky státní sociální podpory, péče o handicapované děti atd.
 • 4 % Problematika určení či popření otcovství u narozených  či dosud nenarozených dětí
 • 4% Problematika pěstounství a osvojení
 • 6 % Rodinné právo – ostatní dotazy
 • 2 % Psychologické problémy
 • 2 % Problematika vztahů mezi prarodiči a dětmi (úprava styku, svěření do výchovy atd.)
 • 1% Ústavní výchova
 • 7% Ostatní (dotazy z jiných oblastí práva, např. správního, dotazy netýkající se dětí, dotazy na fungování linky atd.)

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě je provozována od 23. listopadu 2005 ve spolupráci s Českou advokátní komorou (www.cak.cz).

 

V lednu 2007 byl tým Linky právní pomoci oceněn v soutěži Právník roku 2006 prestižní Cenou svatého Yva a sklidil prvenství v kategorii rodinné právo. Na toto ocenění bylo nominováno v 10 kategoriích celkem 357 odborníků.