Linka právní pomoci 777 800 002 rozšiřuje provoz

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě začala rodičům a dospívající mládeži sloužit od 23. listopadu 2005 každou středu od 14 do 18 hodin. O bezplatné právní rady Linky právní pomoci na čísle 777 800 002  je velký zájem.

Praha, 29. března 2006

Během 18 středečních provozních hodin se na linku obrátilo s právním dotazem týkajícím se dítěte celkem 172 volajících.

„Jednoznačně se potvrzuje, že bezplatnou právní pomoc týkající se problematiky dětí lidé vítají. Proto jsme se rozhodli provoz Linky právní pomoci zkušebně prodloužit o další čtyři hodiny,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

Od středy 5. dubna 2006 tak bude provoz Linky právní pomoci zkušebně rozšířen a linka bude v sloužit rodičům a dospívající mládeži každou středu od 10 do 18 hodin.

 

„Na Linku se nejčastěji obrací jeden z rodičů dítěte - převážně matky, dále prarodiče dítěte, v některých případech i pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dítěte, či městského úřadu. Nejvíce dotazů se týká rozvodů a úpravy poměrů k nezletilým dětem včetně stanovení výživného, kdy volající chtějí vědět jaké mají možnosti. Volající se rovněž často zajímají k jakým okolnostem přihlíží soud při stanovení výživného a co dělat v případě, pokud druhý rodič nedodržuje povinnost platit výživné stanovené soudem.

 

Časté dotazy jsou též na společnou popřípadě střídavou výchovu obou rodičů, jež u nás zatím není tak obvyklá jako v jiných státech a vyžaduje splnění určitých podmínek, aby soud o jejím nařízení vůbec mohl uvažovat,“ vysvětluje manažerka Linky právní pomoci Mgr. Monika Šimůnková s tím, že tyto formy péče jsou u nás možné od roku 1998. Předpokladem je, že oba rodiče jsou způsobilí se o dítě řádně postarat a oba o jeho osobní výchovu stojí. Současně musí tato výchova zaručovat, že budou nejlépe zajištěny všechny potřeby a zájmy dítěte. Pokud jeden z rodičů s touto výchovou nesouhlasí, či pokud k ní má zásadní odpor, soud o ní ani neuvažuje. Soud ji neschválí ani tehdy, pokud se rodiče v názorech na výchovu dítěte zásadně rozcházejí.

 

Linka právní pomocí radí i v případech týkajících se určení otcovství, a to jak dětí již narozených či dosud nenarozených. Na linku se o radu obracejí také otcové, kterým i přes soudní rozhodnutí brání matky v kontaktu s dítětem. Dále se na číslo 777 800 002 obracejí o právní radu i ženy, které jsou spolu se svými dětmi oběťmi domácího násilí, bojí se svého partnera a nevědí, jak dál postupovat a co dělat.

„Vyskytují se však též dotazy související s týráním či sexuálním zneužívání dětí. Například jsme řešili dotaz týkající se případu sexuálního zneužívání žákyně její učitelkou. Bylo zde podáno trestní oznámení, dotyčná nezletilá však odmítla vypovídat, trestní stíhání bylo zastaveno, bohužel paní učitelce nebylo údajně nic prokázáno,“ říká Mgr. Monika Šimůnková.

 

Poměrně časté jsou dotazy týkající se mezinárodních manželství. V těchto případech je však často nutná znalost příslušného cizího právního řádu, proto advokáti Linky právní pomoci doporučují volajícím vyhledat v seznamu České advokátní komory advokáta, který disponuje znalostí dotyčného práva.

„V případě, že právní dotaz není možno zodpovědět po telefonu, např. volající má už k dispozici rozsudky soudů a je potřeba, aby to právník pročetl, tzn. že volající vyžaduje osobní konzultaci, máme k dispozici databázi několika advokátů, s kterými jsme se dohodli, že pokud se na ně někdo obrátí s naším doporučením, dostanou konzultaci buď zdarma, nebo za cenu nižší, než se běžně za takové služby platí,“ poznamenává manažerka Linky právní pomoci Mgr. Monika Šimůnková.

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě je provozována ve spolupráci s Českou advokátní komorou. Na lince jsou poskytovány právní rady zdarma pouze za cenu telefonního hovoru.

Linka právní pomoci má v současné době 6 spolupracujících advokátů a advokátek, kteří se střídají ve službě na lince, je domluvena spolupráce s dalšími 2 advokátkami.

Posláním Linky právní pomoci Nadace Naše dítě je zprostředkovat  volajícím základní právní orientaci v problematice:

  • občanského práva - v rozsahu týkající se práv a povinností nezletilých
  • rodinného práva
  • náhradní rodinné péče – pěstounské péče a osvojení
  • sociálně - právní ochrany dětí
  • ústavní výchovy
  • trestně – právní problematiky týkající se nezletilých
  • problematiky zákona o sociálním zabezpečení atd.