Finanční pomoc Lince bezpečí a dalším projektům na ochranu dětí

V roce 2005 Nadace Naše dítě podpořila :

  • celostátní Linku bezpečí 800 155 555 částkou 4,1 mil. Kč
  • přes 30 organizací na pomoc týraným, zneužívaným a handicapovaným dětem částkou 3,1 mil. Kč
  • desítky konkrétních případů ohrožených dětí v ČR částkou 1,3 mil. Kč
  • děti ze Srí Lanky postižené tsunami částkou 0,5 mil. Kč

Nadace Naše dítě rozdělila v roce 2005 celkem 9,1 mil. Kč.

Praha, 5. dubna 2006

Telefonická krizová intervence – Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

Přestože Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže na sebe převzalo od října 2004 plnou odpovědnost za Linku bezpečí, Rodičovskou linku, Linku vzkaz domů a Internetovou linku, Nadace Naše dítě zůstává nadále generálním sponzorem těchto linek krizové intervence.

„V roce 2005 jsme linku podpořili částkou 4,1 milionu korun. V letošním roce uvolníme s poskytnutím stejné finanční částky ve výši 4,1 mil. Kč. Chceme aby linka dobře sloužila dětem jako v předchozích deseti letech a umožňovala jim obrátit se na číslo 800 155 555 o radu a pomoc v jakoukoliv hodinu. „Nyní jednáme s vedením Sdružení o poskytnutí příspěvku nadace na bezplatné volání dětí na Linku bezpečí,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová.

 

Aktivity nadace od roku 2005

  • Nadace Naše dítě zůstává nadále generálním sponzorem Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže a na chod linek pomáhajícím dětem v krizových situacích poskytla v roce 2005 celkem 4,1 milionu Kč.

 

  • V roce 2005 rozšířila nadace svou činnost a stala zakladatelkou projektu Skládačka na pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem s posláním finančně podporovat a spolupracovat s vybranými humanitárními projekty na pomoc dětem v celé České republice.

 

  • V květnu 2005 zahájila nadace projekt Bezpečný internet dětem s cílem zvýšit povědomí dětí, rodičů a veřejnosti o rizicích, jež přináší dětem internetová síť. V rámci Evropské unie usiluje nadace rovněž o zřízení první české Horké linky, která by umožnila přijímat informace o negativních internetových stránkách a ve spolupráci s policií a  internetovými specialisty pomohla odhalovat anonymitu těch, kdo šíří a nabízejí dětskou pornografii v internetové síti.

 

  • V říjnu 2005 odstartovala nadace dlouhodobou kampaň nazvanou „Stop násilí na dětech!“, kterou upozorňujeme veřejnost na skutečnost, že násilí páchané na dětech začíná mít v České republice rostoucí trend. Kampaní nadace usiluje o to, aby se ochrana dětí před násilím stala zodpovědností každého občana a patřila k prioritním hodnotám naší společnosti.

 

  • V listopadu 2005, v rámci kampaně „Stop násilí na dětech!“, zahájila nadace zkušební provoz Linky právní pomoci 777 800 002 poskytující právní rady rodičům a dospívající mládeži.

 

  • Nadace je nadále aktivní na poli dětských práv, usiluje o vytvoření účinného systému ochrany dětí v České republice, podílí se na mezinárodních programech, zaměřuje se na vzdělávací projekty v oblasti dětských práv a osvětovou činnost, uděluje granty, vyřizuje individuální žádosti o pomoc, spolupracuje s dětskými domovy a je v kontaktu s podobně zaměřenými organizacemi.