Devět let Linky bezpečí

1. září 2003 uplyne devět let od založení Linky bezpečí. Za tuto dobu bylo na Lince bezpečí přijato téměř 5,25 milionu telefonátů. Tři čtvrtě milionu z nich byla volání, kdy se děti cítily v krajní tísni a potřebovaly pomoc.

Praha, 25. dubna 2003

Linka bezpečí poskytuje telefonickou krizovou intervenci dětem a dospívajícím. Na telefonní číslo 800 155 555 se mohou děti bezplatně dovolat z kteréhokoliv místa České republiky a díky nepřetržitému provozu mohou volat v kteroukoliv denní i noční hodinu. Obracejí se na ni nejen děvčata a chlapci, kteří se ocitnou ve více či méně krizové situaci a potřebují pomoc, ale i děti, jimž leží na srdci běžné starosti a potřebují si o nich popovídat.

Model telefonické intervence prostřednictvím školených laiků byl převzat z britské ChildLine, kde pomoc po telefonu spočívá, zjednodušeně řečeno, především ve schopnosti naslouchat, vcítit se do starostí a problémů volajícího, přijmout jeho vidění situace a respektovat ho.

Právě na empatii a upřímném lidském zaujetí školených laiků, doplňujících někdy „chladnou“ odbornost profesionálů, je založena pomoc většiny obdobných zahraničních linek, a také Linky bezpečí.

Postavení dětí u nás se za uplynulých devět let podle Mgr. Petra Hanuše, vedoucího Linky bezpečí, poměrně dost změnilo. V prvé řadě se změnila legislativa - v účinnost vstoupil nový zákon o sociálně-právní ochraně dětí, který nastavil nová pravidla pro celou tuto oblast. Například zavedl povinné akreditace pro fyzické i právnické osoby, které chtějí poskytovat sociálně-právní ochranu dětí. Linka bezpečí byla jednou z prvních institucí, která tuto akreditaci získala.

„Změnily se ale také děti,” říká Petr Hanuš. „ Vezměte si jejich vybavenost k telefonování, která je dnes výrazně jiná než byla před pěti lety - tehdy volaly děti na Linku bezpečí především z telefonních budek, dnes je pro ně mobilní telefon naprosto běžnou záležitostí. To má dopad například na strukturu přicházejících hovorů - nyní volají děti také během školních přestávek, což dříve bylo nemožné, některé dokonce vytáčejí číslo Linky bezpečí i v rámci vyučovacích hodin.“

Linka bezpečí z pohledu čísel

  • Od vzniku Linky bezpečí do září 2003 bylo na Lince bezpečí přijato téměř 5,25 milionu telefonátů. Tři čtvrtě milionu z nich byla volání, kdy se děti cítily v tísni a potřebovaly pomoc.
  • Na Linku bezpečí volají z 60 % chlapci a jen ze 40 % dívky, ale u tematických hovorů, kde děti řeší nějaký problém či potřebují informace, převažují dívky (70 %) nad chlapci (30 %).
  • Nejčastěji se objevujícími tématy, které děti tíží, jsou problémy s láskou a rodinné vztahy (obě skupiny mají četnost kolem 20 %). Varující je syndrom týraného dítěte, objevující se u 5 % tematických hovorů na Lince bezpečí.
  • Z hlediska věku jsou nejpočetnější volající skupinou dvanáctileté až čtrnáctileté děti.
  • Počet hovorů v průběhu dne kulminuje v odpoledních hodinách.
  • V současné době zajišťuje provoz více než 130 pracovníků.
  • Přestože v posledních třech - čtyřech letech bylo průměrně za jeden den na Lince bezpečí registrováno kolem 2000 telefonátů, denní statistiky vypovídají o dalších cca 12 000 vytočení čísla Linky bezpečí, která však kvůli obsazenosti Linky nemohla být přijata.