Dětskou samotu a osamělost se nevyplácí přehlížet

Dlouhodobá samota dětí je jednou z příčin rizikového chování, na níž se Nadace Naše dítě novou osvětovou kampaní zaměří. S pomocí široké veřejnosti chce předat dětem poselství prostřednictvím Dopisů dětem a společně formou soutěže hledat vhodná řešení.

V Praze 16. září 2014

Psychické strádání, vandalismus a návykové látky jsou jen názorným výčtem, kam dětská samota může vést. Jen v roce 2013 bylo podle statistik MPSV nahlášeno 7 527 případů týrání nebo strádání dětí. Největší počet případů, konkrétně 4 663 hlášení, se týkalo zanedbávání dětí. „Dlouhodobá dětská samota je svými důsledky podobná psychickému týrání,“ uvádí ředitelka nadace Ing. Zuzana Baudyšová.

Z osamění pak děti hledají východisko různými způsoby. „Ačkoliv prvotní snahou užívání návykových látek bylo překonání osamělosti, paradoxně se po čase stává cestou společenské izolace důsledkem nepřijetí ze strany vrstevníků, psychickými i fyzickými obtížemi, ztrátou sebevědomí a důvěry ve své schopnosti. Samota, jíž měly návykové látky nahradit, se naopak stává tíživější,“ vysvětluje psychoterapeut a poradce Mgr. Jan Dobeš.

Nejsi v tom sám

Samota se bezprostředně dotýká každého z nás, proto nadace oslovila osobnosti z odborné i laické veřejnosti, zdali by se připojili k Dopisům dětem a napsali dětem poselství či osobní pohled na samotu. Žádný druh samoty není podřadný, proto součástí kampaně je i výzva ke sdělení svého příběhu a zkušenosti se samotou. Rady, jak se samotou bojovat, a osobní zkušenosti, jak samotu překonat, mohou inspirovat děti i dospělé.

Dětská samota je krutá, smutná a může vést k závažným problémům. Člověk sice umí komunikovat s celým světem na dálku pomocí nejmodernějších technologií, ale častokrát neumí komunikovat s tím, kdo stojí vedle něj. O to smutnější, když se jedná o děti,“ napsala ve svém dopise ředitelka FOD Klokánku v Kroměříži Bc. Eliška Petruchová. K Dopisům dětem se připojili například český reprezentant v badmintonu Petr Koukal, děkanka Pedagogické fakulty UK docentka Radka Wildová nebo spisovatelka Petra Soukupová.

Zapojit se může každý

Dlouhodobý nezájem a strádání může vést u dětí k řadě rizikových chování, jimž chce nadace předejít. Víc hlav, víc ví, proto součástí kampaně je soutěž Jak bojovat proti dětské samotě. Do ní se veřejnost bez omezení věku může zapojit prostřednictvím formuláře na webu kampaně www.detskasamota.cz nebo zasláním na email detskasamota@nasedite.cz, termín je 30. listopad 2014.

V polovině října proběhne v areálu léčebny Bohnice drakiáda, kde si děti za pomoci rodičů budou moci vyrobit papírového draka nebo lampionek. Tam, kde jsou kolektivní herní činnosti a spolupráce, není prostor k dětské samotě. Podzimní větrné počasí k drakiádě přímo vybízí.

Hledání východiska

Osvětová kampaň nabízí i kontakty na organizace, které dětem mohou pomoci. Samotu mohou děti zahnat například v nízkoprahových centrech pro děti a mládež, jež jsou volně dostupné a nabízejí volnočasovou i poradenskou činnost. V případě problému je na webových stránkách kampaně www.detskasamota.cz dostupný seznam telefonických krizových center.

Dětská samota je často bolestivá. Doufáme, že celý osvětový projekt Dětská samota přinese rodičům a dětem správnou inspiraci, jak nad samotou společně zvítězit,“ uzavírá ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.