Dětská pornografie na internetu

Od 2. dubna 2007, kdy byl zahájen testovací zkušební provoz Internet Hotline Nadace Naše dítě, upozornila veřejnost celkem na 15 internetových adres s dětskou pornografií.

Praha, 19. září 2007

Celkem Internet Hotline obdržela 9 oznámení, sedm oznámení bylo předáno k šetření Policii ČR.

„Lidé upozorňují především na dětskou pornografii, jedno oznámení se týkalo zoofílie, která je nelegální sexuální praktikou. Obrátila se na nás například i matka, která zjistila, že její dcerka je na chatu obtěžována dospělým mužem. Nejnovější podání, které jsme Policii ČR zaslali v pondělí 21. května 2007, upozorňuje na dva inzeráty muže, který hledá dívku a chlapce do 15 let.

Zaznamenali jsme také případ, kdy došlo k opakovanému „nabourání“ do e-mailové pošty, k vymazání zpráv a přepsání osobních údajů,“ říká Ing. Eva Sovová, vedoucí mezinárodního projektu Internet Hotline Nadace Naše dítě s tím, že Nadace Naše dítě uzavřela s Policií ČR Deklaraci o spolupráci při vzniku a činnosti první České Internet Hotline letos v březnu.

 

„V souvislosti s aktivitou ze strany Internet Hotline obdržela Policie ČR celkem sedm poznatků a prošetřili jsme patnáct internetových adres s materiály se sexuálním podtextem obsahující zneužívané děti. Materiály byly cílově umístěny v zahraničí, byť některé z nich využívaly přesměrování serverů umístěných na českém území, a naše strana kontaktovala zahraniční kolegy tak, aby tito přijali příslušná opatření na jejich straně.

Pokud jde o poznatek, který obsahoval poukaz na provokující a nevhodnou komunikaci směrem k dětem, případ je nyní v rozpracování.

Díky dané aktivitě se Policii ČR tak dostávají další relevantní informace směřující k vyšší ochraně proti zneužívání v síti Internet,“ říká pplk. Karel Kuchařík, vedoucí oddělení informační kriminality úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia ČR.

 

Dvouletý mezinárodní projekt, jehož cíle je založit a uvést do provozu první českou internetovou horkou linku – tzv. Internet Hotline, zahájila Nadace Naše dítě v rámci kombinovaného projetu CZESICON od 1. ledna 2007.

 

Webové stránky Internet Hotline byly uvedeny do provozu 2.dubna 2007 na adrese:

www.internethotline.cz. Nyní je na webu Hotline e-mailová adresa oznamte@internethotline.cz, na kterou mohou lidé oznámit nelegální obsah.

„Jde zatím o zkušební testovací provoz Internet Hotline, v průběhu kterého budou upřesňovány technické parametry a manuál spolupráce s Policií ČR. Oficiální provoz první české Internet Hotline plánuje nadace na září 2007, kdy zahájíme rovněž mediální kampaň a širokou osvětu o problematice bezpečnějšího internetu pro děti spolu s dalšími partnery programu Safer Internet (www.saferinternet.cz),“ upřesňuje Eva Sovová.

„Aktuální denní návštěvnost webových stránek Internet Hotline se pohybuje v průměru kolem 22 návštěv a informace o možnosti oznámit internetovou kriminalitu první české Internet Hotline jsou rovněž na společném portále všech partnerů tohoto mezinárodního projektu na adrese www.saferinternet.cz, jehož denní návštěvnost se nyní pohybuje kolem 200 návštěv,“ informuje Ing. Pavel Vichtera, koordinátor projektu CZESICON.

 

„Nadace Naše dítě již podala přihlášku, do organizace INHOPE zastřešující všechny Internetové linky působící ve světě. V tomto týdnu se budeme účastnit mezinárodní konference INHOPE ve Vídni s cílem využít zkušenosti partnerských linek a navázat zde užitečné kontakty,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

 

Prvořadým úkolem Internet Hotline je ve spolupráci s veřejností, Policií ČR a provozovateli internetových služeb čelit nelegálnímu obsahu na internetu, který se týká dětské pornografie, nelegálních sexuálních praktik, nabídky dětské prostituce a sdružování pedofilních zájmů. Dále je úkolem Internet Hotline získávat od veřejnosti podněty o takovém nelegálním a nežádoucím obsahu na internetu, jež může negativně ovlivňovat vývoj a výchovu dětí.

 

Internet Hotline bude od veřejnosti získávat podněty o nelegálním obsahu na internetu, a to s v následující prioritě:

 

dětská pornografi, nelegální sexuální praktiky – zoofilie (dle § 205 trestního zákona), nabídka dětské prostituce (§ 217 , sdružování pedofilních zájmů

extremismus (dle § 198 a §198a trestního zákona)

nelegálního obchodování, nabídka drog a zakázaných látek (dle § 187, 188a trestního zákona)

internetové podvody

 

Mezinárodní projekt podporuje Seznam cz – největší internetový portál v České republice a zaštiťuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

 

Útočník nemusí být jen pedofil!

připravil Tomáš Přibyl (tomas.pribyl@seznam.cz), spolupracovník Nadace Naše dítě

 

Pokud hovoříme o dětech a ohrožení na internetu, pak se nám nejčastěji vybaví sexuálně motivované útoky. Ale to je velmi úzké (byť velmi křiklavé) vidění problému. Dětem hrozí i mnoho dalších rizik:

Sexuální obtěžování a útoky. Asi nejsnadněji představitelná oblast. Statistiky ukazují, že jedno z pěti dětí pohybujících se na internetu se setkalo s otevřeným útokem či nabídkou se sexuálním podtextem.

Erotický a pornografický obsah. K těmto materiálům se může dítě velmi snadno dostat třeba po kliknutí na jinak neškodně vypadající odkaz, po překlepu ve www adrese nebo třeba po přijetí spamové zprávy s reklamou na služby pro dospělé.

Extremismus. Různé extremisté (v našich zeměpisných šířkách nejčastěji rasisté) v hojné míře využívají internet, který umožňuje jejich názorům vystoupit z anonymitu a zároveň si zachovat osobní anonymitu. Právě děti bývají (kvůli důvěřivosti apod.) jejich častým cílem.

Urážky a černý humor. Internet otevírá zcela nové možnosti útoků ve starých otázkách. Sem patří i šikana, urážky a ponižování: v poslední době narůstá počet www stránek útočících na pedagogy i spolužáky. Několik podobných případů ve světě skončilo sebevraždou oběti.

Osobní údaje. Děti a mládež si neuvědomují hodnotu svých osobních dat a často je dávají všanc útočníkům – třeba tím, že je prozrazují ve formulářích, zveřejňují na osobních stránkách nebo se s nimi po přímém dotazu nikterak netají.

Drogy. Na internetu se dá sehnat opravdu všechno – včetně drog. Že se jejich dealeři zaměřují právě na děti a mládež (ostatně, stejně jako v reálném světě) asi netřeba dvakráte zdůrazňovat.

Hazardní a nebezpečné hry. Ač je třeba internetové sázení v mnoha zemích nelegální nebo velmi přísně regulované, praxe za literou zákona silně zaostává. Děti a mládež se může velmi snadno dostat do osidel těchto přinejmenším hraničních aktivit, jejichž kontrolní mechanismy jsou mnohem horší než v reálném světě.

Podvody. Obecně platí, že bezpečnost je tak silná, jak je silný její nejslabší článek. Útočníci dobře vědí, že právě děti se mohou stát oním nejslabším článkem – pak jim telefonují nebo e-mailují a vydávají se za pracovníky banky s cílem vyzískat přihlašovací atributy k internetovému bankovnictví jejich rodičů apod.

 

Internet Hotline provozuje Nadace Naše dítě s podporou:

  • grantu Evropské komise
  • partnerů
  • sponzorů

 

Partnery kombinovaného projektu CZESICON Safer Internet plus/Internet Hotline a Internet Helpline, jsou:

nestátní organizace Nadace Naše dítě (www.nasedite.cz),

nestátní organizace Sdružení linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz),

společnost S602 a.s. (www.software602.cz) a

společnost CZI s.r.o. (www.czi.cz), jež je zároveň koordinátorem projektu CZESICON.