Dejme týrání dětí červenou kartu!

Nadace Naše dítě vyhlašuje charitativní akci nazvanou Dejme týrání dětí červenou kartu! Od 1. června 2007 mají lidé možnost vyjádřit svůj občanský postoj k násilí na dětech a zakoupit si červenou kartu s píšťalkou v obchodní síti Globus. “Červená karta říká STOP násilí páchaném na dětech, podobně jako červená karta za nečistou hru ve fotbale. Zakoupením karty a píšťalky tak mohou lidé přispět na pomoc konkrétním týraným dětem. Děkujeme všem, kdo se k naší akci připojí,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

Praha, 31. března 2007

S nejrůznějšími formami násilí se v České republice setká každoročně nejméně 7500 dětí. Agresorem často bývají vlastní rodiče. Za zdmi domácností dochází nejen k typickému tělesnému nebo psychickému týrání a sexuálnímu zneužívání, ale i k dalším formám násilí, kdy jsou děti zanedbány, svědky domácího násilí a oběťmi porozvodových sporů mezi rodiči.

Charitativní akcí Dejme týrání dětí červenou kartu! chce Nadace Naše dítě nadále apelovat na to, aby se ochrana dětí před násilím stala zodpovědností každého občana a patřila k prioritním hodnotám naší společnosti.

 

Nadaci mohou lidé na pomoc ohroženým dětem přispět také formou dárcovské SMS ve tvaru DMS NASEDITE na číslo 87777. Od srpna 2007 bude možné zakoupit červenou kartu rovněž ve vybraných lékárnách.

 

Kampaň proti násilí na dětech je první nejrozsáhlejší aktivitou, kterou Nadace Naše dítě usiluje od roku 2005 o snížení počtu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v České republice. K osvětové aktivitě se od roku 2006 začala připojovat veřejnost a známé osobnosti politického, kulturního a společenského života, například patronka nadace paní Helena Vondráčková a Miss World Taťána Kuchařová.

 

Bližší informace o charitativní akci Dejme týrání dětí červenou kartu! Jsou na webových stránkách www.nasedite.cz

 

Nadace Naše dítě

            777 800 002       – Linka právní pomoci Nadace Naše dítě (středa 10.00 – 18.00),

266 727 945,99,44,33,66 – Nadace Naše dítě (ostatní dny),

e-mailová adresa: nadace@nasedite.cz, lpp@nasedite.cz

www.nasedite.cz