COMMERZBANK Praha – generální sponzor Nadace Naše dítě

Dlouholetým sponzorem Nadace Naše dítě je COMMERZBANK Praha. V průběhu desetileté spolupráce přispívala banka na projekty Nadace Naše dítě pravidelně částkou 50 až 60 tisíc korun a stala se jedním z hlavních sponzorů nadace. S nástupem nového vedení COMMERZBANK Praha se spolupráce prohloubila, COMMERZBANK Praha je nyní generálním partnerem nadace a správcem nadačního jmění.

Praha, 19. dubna 2006

U COMMERZBANK Praha ukládá Nadace Naše dítě od roku 2002 finanční prostředky Nadačního Investičního Fondu (NIF), a to za velmi příznivých úrokových podmínek. K 31. 12. 2004 spravovala Nadace Naše dítě z NIF celkem 33,9 mil Kč. Z těchto spravovaných prostředků může nadace využívat na podporu humanitárních projektů a programů celkem 80% ročního výnosu. Loni tak mohlo být v rámci grantového řízení podpořeno 7 projektů celkovou částkou 433 102 Kč (například Rodinný dětský domov Sluníčko – Dům na půli cesty ve Vítějovicích, dále výchovný program v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni při Diecézní charitě Brno a rovněž Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, kde byl grant využit na vybavení a provoz diagnosticko – terapeutické místnosti).

Minimálně stejný objem finančních prostředků počítá nadace v rámci grantů z NIF rozdělit mezi uchazeče i v letošním roce.

Dar COMMERZBANK Praha

Na další nové projekty nadace věnovala nyní COMMERZBANK Praha částku 500 000 Kč.“COMMERZBANK je bankou, která staví na dlouhotrvajících vztazích, a to jak v obchodě tak ve svém přístupu k podpoře neziskových organizací. Jako jedna z největších bank v České republice se COMMERZBANK již po celou řadu let podílí na podpoře sociální oblasti. Finanční dary jsou orientovány na dva následující cíle. Jedná se jak o podporu umění formou finančního daru předávaného mladým talentům a studentům Akademie múzických umění v Praze, tak o podporu dětí. Celková částka, kterou COMMERZBANK od roku 2002 věnovala v rámci této pomoci přímo na podporu dětí dosahuje téměř 4 mil. Kč. Zde je pro COMMERZBANK obzvlášť důležitá podpora Nadace Naše Dítě, která se zasluhuje o ochranu a pomoc ohroženým dětem v celé České republice. Již tradiční spolupráce s Nadací Naše Dítě začala v roce 1995 a je nyní korunována tímto darem ve výši 500.000 Kč,“ říká generální ředitel COMMERZBANK Praha pan Burghard Dallosch.