Cena dětského bezpečí Nadace Naše dítě – Zlaté srdce 2005

Nadace Naše dítě v rámci kampaně „Stop násilí na dětech” vyhlašuje celorepublikový projekt na podporu ochrany dětí „Cenu dětského bezpečí Nadace Naše dítě” zasvěcenou dílu Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc.

Praha, 8. června 2006 

Zlaté srdce 2005

 „Cílem tohoto projektu Nadace Naše dítě je veřejně ocenit osobnosti, které svými počiny významně přispívají k ochraně dětí v České republice. V letošním roce jsme měli příležitost navštívit řadu nestátních institucí a poznat velké množství lidí, kteří nezištně a obětavě odvádějí obrovský kus práce, aby ulehčili život postiženým, týraným, zneužívaným a opuštěným dětem. Řada obětavých lidí pomáhá těmto dětem rovněž ve státních zařízeních. Chceme takovým osobnostem vyslovit společenské uznání,” říká ředitelka Ing. Zuzana Baudyšová.


Uznání bude vysloveno rovněž společnostem působících v ČR, jejichž finanční dary výrazně pomohly uvést do života důležitý projekt na pomoc ohroženým dětem.

 Nadace Naše dítě chce zároveň upozornit na to, že je nutno, aby se ochrana dětských práv stala věcí veřejnou a patřila k prioritním hodnotám naší společnosti.

 Prestižní ocenění ochránců dětí bude uděleno ve třech kategoriích:

  • Osobnostem za celoživotní práci a mimořádné výsledky ve prospěch ohrožených dětí.
  • Osobnostem, jež svým mimořádným občanským činem přispěli k záchraně týraného nebo zneužívaného dítěte.
  • Společnostem za výraznou finanční podporu významného projektu na pomoc ohroženým dětem.

Záštitu nad společenským oceněním osobností – ochránců dětí převzal MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR a Ing. Martin Dvořák, generální ředitel Prima TV.

„Ochrana dětí před násilím by se měla stát každodenní zodpovědností každého z nás. Děti jsou nejen naší budoucností, ale především jsou naší velmi důležitou současností. Česká republika podepsala Úmluvu o právech dítěte již před dvanácti, řada osobností považuje ochranu dětí za své životní a lidské poslání bez ohledu na to, zda je k tomu vybízejí právní normy. Domnívám se, že veřejné ocenění těchto osobností by mělo být součástí hodnot naší společnosti," říká MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR.

Nominace na toto prestižní ocenění budou moci předkládat jednotlivci, organizace a instituce do 15. února. 2006. Všechny nominace posoudí nezávislý poradní sbor Nadace Naše dítě, návrh na ocenění vybraných osobností bude podléhat schválení Správní rady Nadace Naše dítě.

Forma předložení nominace:

  • písemná
  • popis výrazného počinu osobnosti nebo společnosti
  • kontakt na osobnost, společnost
  • kontakt na předkladatele

 

Nejlepší osobnosti budou vyhlášeny a veřejně oceněny na slavnostním večeru v březnu 2006.

 

Podrobnější informace – Statut soutěže Zlaté srdce 2005 je zveřejněn na webových stránkách Nadace Naše dítě včetně přihlašovacích formulářů:  www.nasedite.cz  (sekce Zlaté srdce 2005)