Bezpečný internet pro dětí

Nadace Naše dítě jako člen Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti zahajuje v rámci své kampaně „Dětem se nesmí ubližovat! – STOP násilí!“ celorepublikový projekt nazvaný:

Praha, 29. března 2006

BEZPEČNÝ INTERNET PRO DĚTI – DESATERO PRO DESETILETÉ ŠKOLÁKY

 Záštitu nad tímto projektem převzala ministryně školství mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.

 Rychlejší internet, nové mobily, odkud lze posílat i obrázky, a další vývoj počítačové techniky nabízejí stále nové možnosti a nové šance. S novými šancemi zároveň přichází i hrozba a nebezpečí. Zejména pro děti.
Praxe potvrzuje, že internetová sít dnes vytváří anonymní prostor pro komerční sexuální zneužívání dětí, dětskou pornografii a násilí. Této hrozbě je nutné čelit, a proto v zemích Evropské unie vznikají aktivity na ochranu dětí před nebezpečím, které přináší internetová síť.

 „Ve spolupráci s učiteli základních škol chceme upozornit žáky v celé České republice na možná rizika a nebezpečí spojená s internetovou sítí. Proto jsme se rozhodli vytisknout a rozeslat na všechny školy samolepky a plakáty s Desaterem pro bezpečný internet. Desatero je určeno především 10letým dětem a všem žákům, kterým chybí potřebné informace, rady a zásady pro bezpečnou práci s internetem. Chceme, aby se o problému začalo diskutovat ve školách i v rodinách.
Zároveň se domníváme, že je nutno vyvolat tlak, aby internetový průmysl začal děti chránit,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

 „Ochrana dětí před ohrožením prostřednictvím internetu musí jít dvěma směry. Jednak je zcela určitě žádoucí znesnadňovat přístup například k nevhodným webovým stránkám. Mnohem podstatnější však je zvyšovat "odolnost" dětí vůči rizikům, které se v internetu skrývají. Za nesmírně důležité pokládám, aby dospělí s dětmi mluvili otevřeně o internetu a nejen o internetu. V ovzduší otevřené, hojné a bezpečné komunikace s dospělými se rizika poškození dítěte výrazně snižují.
Nestačí jen varovat, upozorňovat na rizika, případně zakazovat a vyhrožovat sankcemi, ale podstatné je naučit děti, aby samy dokázaly kriticky přistupovat k rozličným nabídkám. Děti by se měly dovědět, co všechno internet nabízí, proč se objevují některé stránky, jak se mají orientovat a kde jsou hranice, za které už nelze jít. Děti by neměly mít pocit, že se dopustili něčeho hrozného, když vstoupí na nějakou nepatřičnou stránku, nebo když se samy zapojí do problematické diskuse. Významnou podporu rozumného využití internetu přisuzuji škole,” zdůrazňuje PhDr. Václav Mertin, zástupce katedry psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 Dětské desatero pro bezpečný internet

 Nezapomeň: opatrný internetový serfař je inteligentní serfař!

  1. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
  2. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
  3. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
  4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
  5. Nedomlouvej si schůzkou po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
  6. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
  7. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
  8. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!
  9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

 

V květnu 2005 obdrží všechny základní školy v ČR od Nadace Naše dítě obálku, ve které jsou samolepky s desaterem pro desetileté žáky a plakáty s desaterem určené pro školní nástěnky, učebny, případně internetové učebny. 
Další plakáty si může Vaše škola vytisknout podle potřeby sama. Grafický návrh je k dispozici na webových stránkách Nadace Naše dítě:www.nasedite.cz (sekce Projekty – Bezpečný internet)

 Projektem „Bezpečný internet pro děti – desatero pro desetileté školáky” se Nadace Naše dítě připojuje k boji proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí v České republice.