Aktivity Nadace Naše dítě v oblasti týraných a zneužívaných dětí v České republice

Jedním z hlavních poslání Nadace Naše dítě je již od jejího založení v roce 1993 ochrana týraných a zneužívaných dětí. Z tohoto důvodu byla také Nadace Naše dítě zakládána.

Praha, 4. února 2008

Nadace Naše dítě organizuje osvětové kampaně proti týrání dětí (Červené nosy, Stop násilí na dětech, Dejme týrání dětí červenou kartu a další). Aktuální kampaní Stop násilí na dětech se snaží prolomit lhostejnost veřejnosti k týraným a zneužívaným dětem a informovat veřejnost o možnostech pomoci.

Nadace rozvíjí spolupráci s národními i mezinárodními organizacemi působícími v oblasti ochrany dětí a dětských práv. Od roku 2001 spolupracuje s Evropskou Federací na pomoc pohřešovaným a sexuálně zneužívaným dětem (Missing Children Europe) se sídlem v Bruselu. Ředitelka Nadace Naše dítě je členkou představenstva této organizace a v roce 2008 hostila nadace konferenci členů Missing Children Europe v Praze.

Aktivně se Nadace Naše dítě angažuje v oblasti naplňování Úmluvy o právech dítěte v ČR a v Evropě. Prostřednictvím bruselské nevládní organizace Euronet se snaží o prosazení ochrany dětí a dětských práv v zemích Evropské Unie a na úrovni institucí EU.

Nadace vydává řadu osvětových materiálů pro děti např. Slabikář dětských práv, Pravidla bezpečného internetu, osvětové letáky proti týrání dětí a řadu dalších. Materiály bezplatně distribuuje do základních škol. Zároveň se zúčastňuje řady besed s dětmi na aktuální témata /šikana, dětská práva, týrání dětí, bezpečný internet,…/.

Nadace každoročně oceňuje nejlepší ochránce dětí v ČR Cenou Zlaté srdce, zasvěcené dětskému psychologovi prof. Zdeňku Matějčkovi.

Nadace Naše dítě poskytuje bezplatné právní poradenství v oblasti ochrany dětí.

Nadace poskytuje finanční pomoc na základě individuálních žádostí a pomáhá organizacím, které pracují s týranými a zneužívanými dětmi. (Linka bezpečí, azylové domy pro matky s dětmi,…). Za 15 let své existence přerozdělila nadace ve prospěch ochrany dětí přes 200 mil. Kč.

„Bohužel zkušenosti a statistiky hovoří o tom, že v ČR jsou každoročně tisíce dětí týrány a zneužívány ať už vlastními rodiči, blízkými z rodiny nebo lidmi ze svého okolí. V uplynulých třech letech skončily desítky případů týrání dětí smrtí. V roce 2005 to bylo v 10 případech a počet každý rok o pět dětí stoupl, v roce 2007 bylo zavražděno 20 dětí. Domníváme se, že ve většině případů se dá smrti dítěte předejít,“ říká Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

Tragickým koncům a týrání dětí se dá předejít také větším přehledem sociálních pracovníků a zdravotníků o sociálním a zdravotním vývoji dětí. Stejně tak je důležitá osvěta mezi lidmi, kteří mohou často pomoci tím, že rodiče, které podezřívají z týrání dětí, oznámí policii. „Zde bych zmínila případ souseda chlapců z Kuřimi, který jednoznačně dětem zachránil život tím, že nebyl lhostejný a upozornil na bezpráví, které se v jeho sousedství dělo,“ dodává ředitelka nadace.

 

Nadace Naše dítě plně podporuje snahu zavézt plošnou a povinnou registraci dětí u praktického lékaře. Povinnost by rodičům vznikala už v porodnici. Pokud by registraci odmítli, hrozilo by jim odejmutí porodného či sociálních dávek. Odborníci si od změn slibují minimálně včasné odhalení páchaných trestných činů. Většina z dětí, které byly v důsledku týrání zavražděny, totiž k lékaři nechodila na pravidelné kontroly nebo u něj nebyla ani registrovaná.

 

Ročně zemře v takzvaném vyspělém světě tři a půl tisíce dětí mladších patnácti let na následky týrání a zanedbávání životních potřeb. Poslední velký průzkum Mezinárodního výzkumného centra (IRC) z roku 2003 Českou republiku zařadil mezi státy s největším výskytem týraných a utýraných dětí.

(Studie IRC zkoumala situaci mezi sedmadvaceti vyspělými zeměmi. Vycházela z údajů shromážděných během pěti let v devadesátých letech.)

Ze studie vyplývá, že až 80% násilníků jsou biologičtí rodiče, především otcové, následují otčímové, macechy a zbytek příbuzenstva.

 

Zdroj statistik: Policejní prezídium ČR, deník Právo.