Aktivity na ochranu dětí před pohřešováním a komerčním zneužíváním

Nadace Naše dítě úzce spolupracuje s mezinárodní organizací Missing Children Europe (MCE). Jedná se o Evropskou federaci pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti se sídlem v Bruselu, ve které je ředitelka nadace Zuzana Baudyšová členkou představenstva. Missing Children Europe sdružuje 21 neziskových organizací z celé Evropy a úzce spolupracuje s Mezinárodním centrem pro pohřešované a zneužívané děti (ICMEC) ve Washingtonu.

Praha, 15. března 2008

Česká republika bude v první polovině roku 2009 předsedat Evropské unii, je zvažováno, že jedním ze strategických cílů tohoto předsednictví bude zlepšení ochrany evropských dětí. Nadace Naše dítě se domnívá, že samozřejmou součástí by měla být ochrana dětí před únosy a dalšími formami násilí. Pokud bychom tento cíl naplnili, dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti dětí ve všech zemích Evropy.

 

Národní výstražný systém pro náhlé případy pohřešovaných dětí

 

Společně se v letošním roce snaží Nadace Naše dítě s členy Missing Children Europe o vytvoření tzv. národního výstražného systému pro náhlé případy pohřešovaných dětí. Ten má za úkol zabránit pohybu pachatelů s unesenými bezbrannými dětmi mezi jednotlivými evropskými státy. Systém již funguje a pomohl zachránit několik dětských životů ve Francii a v Řecku.

 

„V základě se jedná o to, že ve chvíli, kdy se policie dozví o případu pohřešování dítěte, okamžitě jsou informována veškerá média v zemích, ve kterých je systém zaveden. Rozhlas a televize okamžitě přeruší vysílání a uveřejní zprávu o pohřešovaném dítěti, případně informace o únosci, vozidle, ve kterém je dítě unášeno a další dostupné podrobnosti. Rovněž se zpráva objeví dle technických možností na dálničních návěštích,“ říká ředitelka nadace Zuzana Baudyšová, která již v rámci tohoto projektu uskutečnila jednání s ministrem Ivanem Langerem. Ten je systému nakloněn a projekt podpořila také ministryně Džamila Stehlíková. V současné době Ministerstvo vnitra přislíbilo dokončit některá legislativní opatření s dalšími účastníky, jejichž spolupráce je nutná k zavedení a funkčnosti celého systému. Nadace Naše dítě a MCE si od tohoto systému slibuje zabránění únosům dětí a pomoc dětem ohroženým na životě. Cílem je vybudování systému ve všech zemích a jeho vzájemné propojení, které by přineslo rychlejší dohledávání pohřešovaných osob na území celé Evropy a zároveň prevence před únosy dětí.

 

116 000 a další cíle mezinárodní spolupráce

 

Zároveň se MCE snaží o vytvoření evropské statistické databáze, která by umožnila lepší pochopení problému pohřešovaných a komerčně zneužívaných dětí v Evropě.

 

Nadace Naše dítě si ve spolupráci s Missing Children Europe vzala za cíl zprovoznit evropskou telefonní linku pro pohřešované děti s jednotným číslem 116 000 pro všechny státy EU.

Tato jedna společná horká linka pro pohřešované děti a harmonizace čísla v rámci EU umožní obětem snadný přístup k tolik potřebné pomoci v případě pohřešování dítěte kdekoliv v Evropě. Úspěšně již toto telefonní číslo funguje v Řecku. „Vzhledem k uvolnění hranic jednotlivých států považujeme národní výstražný systém pro náhlé případy pohřešovaných dětí i evropskou telefonní linku se shodným číslem platným ve všech zemích otevřené Evropy za velmi zásadní a důležité pro lepší ochranu a možnost pomoci dětem,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Z celosvětového výzkumu UNICEF vyplývá, že průměrně je každým rokem zneužíváno v sexuálním průmyslu kolem 2 milionů dětí.

Prostřednictvím internetu je šířeno více než 1 milion obrázků 10 – 20 tisíců sexuálně zneužívaných dětí.

 Pouze málo těchto dětí je identifikováno, většina z nich zůstává neznámých, ale pravděpodobně tyto materiály nevznikají dobrovolně.

V Evropě neexistují žádné statistiky o rozsahu sexuálního zneužívání dětí. Je známo, že existuje velký rozdíl mezi počtem oznámených a skutečných případů. Většina těchto případů zneužití dětí se odehrává v rodině, osobou, blízkou dítěti.

Odhaduje se, že ve Velké Británii je každý rok pohřešováno na 140 000 dětí

V Belgii dojde v průměru k 8 novým případům únosu dítěte každý den

USA: na 621 únosů dětí končí smrtí, 44 % dětí bylo zavražděno v první hodině po únosu, 77% do tří hodin po únosu a 91 % dětí se stalo obětí svého únosce do 24 hodin.

86 % sexuálně komerčně zneužívaných dětí je mladších 10 let

14 % sexuálně komerčně zneužívaných dětí je mladších 2 let

Každá 1 z 5 dívek a každý 1 z 10 chlapců jsou zneužiti před dosažením věku 18 let.

 

Ochrana dětí před násilí, zejména sexuálním, je dlouhodobou prioritou Nadace Naše dítě.

www.nasedite.cz