25. května si připomeneme Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Dvacátý pátý květnový den s sebou přinese smutné výročí. Památku zmizelých dětí uctíme symbolem modrého kvítku pomněnky, který v sobě nese v květinové řeči poselství: „Nezapomeň na mě“.

Praha, 14. února 2007

Zmizení nezletilých osob je palčivým problémem. Každým rokem je v České republice vyhlášeno pátrání po tisících dětí a mladistvých osobách. Alarmující je, že počet takto pohřešovaných se každým rokem zvyšuje. Vloni bylo v ČR vyhlášeno pátrání po 8117 nezletilcích, což je o 292 případů více než v roce 2005 (7438 vyhlášených pátrání).

Od počátku letošního roku k 18. květnu 2007 vyhlásila Policie ČR pátrání po 3596 dětech a mladistvých.

 

Razantně přitom narůstají počty útěků dětí, které byly umístěny do školských zařízení s ústavní výchovou. Řada těchto problematických dětí utíká opakovaně. V roce 2006 zaznamenala Policie ČR celkem 6027 takových útěků (svěřenci do 15 let: 1717 a svěřenci do 18 let: 4310).

Letos k 18. květnu vyhlásila policie pátrání po 2705 svěřencích (svěřenci do 15 let: 745 a svěřenci do 18 let: 1960).

Podle policejních zdrojů, u mladších útěkářů do 15 let bývá motivem návrat do rodiny, odkud byl nezletilec umístěn do výchovného ústavu. U svěřenců ve věku 15 – 18 let jsou hlavními motivy útěků touha po dobrodružství, toulání, party, drogy, gamblerství, pouliční kriminalita, prostituce, případně útěky do zahraničí.

 

Zmizení a útěky dětí z vlastního domova řešila od 1. ledna do 18. května 2007 Policie ČR již celkem v 891 případech (děti do 15 let:333, mládež do 18 let:558).

 

Databáze a vyhledávací formulář pohřešovaných dětí je na webových stránkách Ministerstva vnitra na adrese:

http://www.mvcr.cz/patrani/index.html

V horní části stránky jsou zveřejněna nejdůležitější pátrání s vyhlášenými mimořádnými opatřeními (30. dní). Ve střední části jsou aktuálně (30 dní) zveřejněna pátrání v jiných hromadných sdělovacích prostředcích ( televize , rozhlas, tisk…) V dolní části je umístěn odkaz na formulář pro zadávání vlastností, jména, adresy a dalších údajů k vyhledávání ve zveřejněné databázi pohřešovaných a hledaných osob.

 

„Účelem této databáze je v první řadě služba Policie ČR vůči občanům, ale i možnost zapojení se široké veřejnosti do spolupráce při pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách, kde nespornou výhodou je ze strany Policie ČR aktuálnost sdělovaných zveřejněných informací,“ říká Plk. Mgr. Pavla Kopecká, tisková mluvčí, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování.

 

Postup rodičů v případě zjištění, že je dítě pohřešováno:

Co nejdříve uvedenou skutečnost oznámit Policii ČR, ať už telefonicky nebo osobně.

Nejdůležitější – zdravotní stav, nejaktuálnější foto, popis oblečení, kontakty dítěte, kontakty na rodinu, byť pro „dospělé nevýznamné“ události posledních dnů, pro pohřešovaného významná místa a rodinné vazby, informace o soběstačnosti a informace zda jde o opakované pohřešování ať už oficiálně oznámené, tak i to, co nebylo oznamováno, neboť se osoba pohřešovaná sama v pořádku vrátila domů, atd.

Čím dříve je pohřešování oznámeno, tím je větší šance udělat taková opatření, která mají za následek zkrácení doby do vypátrání pohřešovaného.

 

„Smyslem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí je upozornit veřejnost na stále se zvyšující problém pohřešovaných dětí a vyjádřit vstřícnost a naději rodičům, kteří o svých dětech nemají žádné zprávy. Zároveň si tímto dnem připomínáme, že děti jsou zranitelné a stávají se terčem útoku pedofilů, obchodování a sexuálního zneužívání, násilí a organizované trestné činnosti,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě

 

Za pohřešované děti se v České republice považují ty, které utečou z domova anebo ze zařízení, kde jsou umístěné, dále děti ztracené, zraněné anebo jinak zmizelé a děti unesené rodičem anebo třetí osobou. Přes naše území migrují rovněž cizinci - nezletilé děti bez doprovodu dospělého.

 

Tradici dne pohřešovaných dětí v Evropě vyhlašuje Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti a Nadace Naše dítě jako člen této mezinárodní organizace se k této aktivitě každoročně připojuje.