25. květen - Mezinárodní den pohřešovaných dětí

25. května 1979 zmizel v New Yorku šestiletý Etan Patz a nebyl již nikdy spatřen. V následujících letech začaly různé organizace připomínat toto datum v souvislosti se zmizelými dětmi, ale teprve v roce 1983 označil prezident Spojených Států 25. květen za Den pohřešovaných dětí. Jako mezinárodní den se začal připomínat od roku 1986.

Praha, 9. dubna 2004

Smyslem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí je upozornit veřejnost na fenomen pohřešovaného dítěte a vyjádřit mezinárodní poselství naděje a solidarity rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo. Zároveň jde o poukázání na nutnost preventivní strategie, která by měla být zavedena v těsné spolupráci orgánů pověřených výchovou a sociální politikou se soudy a s policií. Evropská federace pohřešovaných a komerčně zneužívaných dětí (Europeen Federation for Missing and Sexually Exploited Children).si klade za cíl, aby byl tento den připomenut ve všech členských zemích, mezi než patří i Česká republika. Symbolem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí je textilní kvítek modré pomněnky na špendlíku, který květinovou řečí říká: „Nezapomeň na mě“. 

Světové statistiky týkající se pohřešovaných dětí nejsou centralizované, neboť každá země má pro tyto děti trochu rozdílnou definici, a proto je obtížné získat relevantní data. Použijeme-li národní statistiky, pak v USA se počet ročně pohřešovaných dětí pohybuje kolem 800 000 až 1 300 000, v kanadském registru evidují každý rok kolem 60 000 zmizelých dětí, ve Francii přibližně 35 000, v Belgii více než 2 500.

V České republice hlásí blízcí nebo známí každým rokem zmizení tisíců lidí, mezi nimiž převažují děti. V roce 2000 bylo vyhlášeno pátrání po 5253 osobách mladších 18 let, z toho 4870 pátrání bylo v průběhu roku odvoláno, takže pohřešováno zůstalo 383 dětí a mladistvých. Za rok 2001 bylo vyhlášeno 6270 pátrání, z nichž 5093 bylo postupně odvoláno a počet pohřešovaných mladších 18 let se vyšplhal na 1177. Rok 2002 byl z hlediska pohřešovaných dětí a mladistvých příznivější: z 3955 vyhlášených pátrání bylo 3510 odvoláno, takže pohřešovaných bylo koncem roku 445 . Do poloviny května 2003 bylo vyhlášeno 712 pátrání, z nichž 632 bylo časem odvoláno, takže počet pohřešovaných dětí a mladistvých představoval k tomuto datu 80 osob.

Z výše uvedených statistik Policie České republiky vyplývá, že většina z pohřešovaných, které policie hledá, se najde živá a zdravá. Existují ale i tragické případy, jako byl například Radim Němec z Jindřichohradecka, který se utopil v rybníku a jeho tělíčko se našlo až 3. dubna, anebo případ osmiletého Davida Bayera, kterého si měl podle prohlášení matky vyzdvihnout jeho otec, ale chlapec již nevrátil. Jeho tělo pak našli policisté začátkem prosince 2002 v jednom pražském bytě (údaje z MFD ze 7. 4. 2003). Tyto případy jsou natolik alarmující, že by se fenomenu pohřešovaných dětí mělo věnovat více pozornosti. Mezinárodní den pohřešovaných dětí připadající na neděli 25. května je k tomu vhodnou příležitostí.