2008: Rozhodující rok pro ochranu dětí před pohřešováním, únosy a zobrazování zneužívaných dětí na internetu

Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti

Při příležitosti zasedání představenstva představila Missing Children Europe své priority pro rok 2008. Missing Children Europe je Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti, kterou spoluzaložila Nadace Naše dítě v roce 2001.

Akční plán, který Missing Children Europe přijala pro nejbližší měsíce, obsahuje tři zásadní priority. Tyto projekty bude podporovat Evropská komise.

Praha, 8. října 2008

První zásadní projekt se bude zabývat komerčním sexuálním zneužívání dětí online a zapojí se do něj banky, poskytovatelé finančních a internetových služeb i soudní orgány a nevládní organizace v koalici. Komerční sexuální zneužívání dětí na internetu je byznys, ve kterém se točí miliardy dolarů, jde o jeden z nejrychleji rostoucích obchodů na internetu. Tato koalice zahájí činnost za podpory Evropské komise a jejím cílem bude:

sledovat tok peněz z prodeje obrázků zneužívaných dětí, aby byla narušena obchodnická strana tohoto narůstajícího byznysu;

podporovat poskytovatele internetových služeb a internetových platebních systémů v boji proti zneužívání jejich systémů k prodeji obrázků s dětskou pornografií, zaměřit se na klientskoustránku problému.

Druhý projekt se bude věnovat nutnosti vyvíjení národních výstražných systémů pro náhlé případy pohřešovaných dětí, inspirovaných francouzským systémem Alert Enlèvement a řeckým systémem Amber Alert Hellas. Na základě směrnic o výstražných mechanismech pro případy zneužívání nebo pohřešování dětí, předložených Evropskou komisí při příležitosti neformálního setkání ministrů spravedlnosti a vnitra 2. října 2007 v Lisabonu, bude Missing Children Europe spolupracovat s místními investory pro zjednodušení vývoje jednotných dětských výstražných systémů. Účinnost tohoto systému byla demonstrována loni v srpnu, kdy se Alerte Enlèvementpodařilo zachránit pětiletého chlapce z rukou zločince po několika hodinách od únosu. Missing Children Europe hájí opatrné používání těchto systémů na základě předem definovaných dohod mezi různými činiteli v členských zemích.

 

Třetí projekt, který Missing Children Europe plánuje spustit v roce 2008, si klade za cíl zavést v členských zemích EU evropskou telefonní linku pro pohřešované děti 116 000 a zahájit evropskou kampaň pro informování veřejnosti o čísle 116 000. Toto číslo vyhradila Evropská komise v roce 2007 jako horkou linku pro pohřešované děti [1] , v souladu s aktivnějším prosazováním organizace. Toto číslo bylo již vyhrazeno pro národní členskou organizaci Missing Children Europe v Belgii, Dánsku, Řecku a Portugalsku. Harmonizace čísla pro pohřešované děti v rámci EU umožní obětem snadný přístup k tolik potřebné pomoci v případě pohřešování dítěte kdekoliv v Evropě.

[1] Viz ROZHODNUTÍ KOMISE C(2007) 249 z 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou a jeho dodatek: ROZHODNUTÍ KOMISE C(2007) 5139 z 29. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/116/EC, pokud jde o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem „116“

O Missing Children Europe:

 

Missing Children Europe je Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti. Představuje síť 21 nevládních organizací z 15 různých zemí. Cíle federace jsou:

sdílet osvědčené metody s ostatními členy;

zastupovat své členy u evropských institucí;

zajistit evropskou přítomnost v Mezinárodním centru pro pohřešované a zneužívané děti (ICMEC).

www.missingchildreneurope.eu

 

Kontakty:

Delphine Moralis

úřadující generální tajemník Missing Children Europe

Tel:             +32 2 475 44 28      

E-mail: delphine.moralis@missingchildreneurope.eu

 

 

O Nadaci Naše dítě:

 

Nadace Naše dítě je nestátní organizací založená v roce 1993. Je financována: příspěvky od organizací (45%), příspěvky ze soukromého sektoru (45%) a granty EU (10%).

 

Posláním a cílem nadace je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, opuštěným a dalším kategoriím ohrožených dětí. Nadace Naše dítě pomáhá formou přímé finanční podpory, právním poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn.

 

Nadace Naše dítě provozuje internetovou horkou linku pro oznamování nevhodného obsahu na internetu, která má zabránit šíření dětské pornografie a prostituce prostřednictvím internetu.

 

Nadace plně podporuje cíle Evropské Federace k vytvoření evropské sítě národních center na pomoc pohřešovaným a komerčně zneužívaným dětem.

 

www.nasedite.cz