19. listopad - Mezinárodní den prevence týrání a zneužívání dětí

Nadace Naše dítě finančně podpoří nejlepší projekty, které budou pomáhat dětem zneužívaným, týraným, mentálně i fyzicky handicapovaným a dětem z ohrožených rodin.

Praha, 17. února 2004

„Po deseti letech zkušeností s celostátní Linkou bezpečí rozšiřujeme mozaiku své činnosti. V České republice do 30. listopadu zmapujeme zajímavé projekty, jejichž cílem je pomáhat ohroženým a týraným dětem. Ty nejlepší v příštím roce finančně podpoříme. Tento náš projekt, kterým chceme dětem pomoct složit šťastnější svět, jsme nazvali Skládačka,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě a zakladatelka celostátní Linky bezpečí Zuzana Baudyšová.

(více na www.nasedite.cz)

 Za deset let své činnosti přijala celostátní Linka bezpečí 800 155 555 přes 6 milionů telefonátů. Každoročně přitom linka zaznamenává pět procent hovorů, které jsou zařazeny do kategorie CAN – syndrom týraného a zneužívaného dítěte. Další dvě procenta telefonátů pomáhají řešit šikanu.

„Je alarmující, že v České republice vzrůstá kriminalita mladistvých, přibývá dětských vrahů a co do počtu dětí umístěných v dětských domovech se Česká republika zařazuje na přední příčky v Evropě. Tuto problematiku je nutno řešit. Rozhodnutí rozšířit činnost nadace proto považuji za potřebné a užitečné. Chceme zároveň přispět i k legislativním změnám,“ dodává Zuzana Baudyšová. „Proto aktivně spolupracujeme s Výborem pro dětská práva při Radě vlády ČR pro lidská práva a s Mezinárodní federací pro pohřešované a komerčně sexuálně zneužívané děti se sídlem v Bruselu, která se ve spolupráci s EU podílí na řadě výzkumných projektů týkajících se této problematiky.“

 Týrání a zneužívání dětí je celosvětový problém. Upozorňuje na něj 150 nevládních organizací z 60 zemí světa, které vyhlásily 19. listopad za Mezinárodní den prevence týrání a zneužívání dětí. Cílem tohoto světového Dne je na problematiku upozornit a zároveň se pokusit nalézt možná řešení k zamezení jakémukoli ubližování dětem.