19. a 20. listopad. Významné dny pro ochranu dětí

V listopadu si připomínáme dva významné dny, které upozorňují na bezpodmínečnou nutnost chránit a dodržovat dětská práva. Přesto, že ochrana zdraví a životů dětí jsou v České republice na poměrně vysoké úrovni, není stále dostačující. 20 až 40 tisíc dětí ročně je vystaveno psychickému nebo fyzickému násilí, zneužívání nebo jinému bezpráví.

Praha, 15. listopadu 2010

  1. listopad je Světovým dnem prevence týrání a zneužívání dětí. Byl vyhlášen Nadací ženského světového summitu a mezinárodní koalicí 150 nevládních organizací z 60 zemí světa. Upozorňuje na problematiku týrání a zneužívání dětí a nutnost prevence a ochrany dětí po celém světě. V ČR si jej připomínáme od roku 2001.

 

  1. listopad připomíná vznik Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata před jednadvaceti lety Valným shromážděním OSN. Pro Českou republiku je závazná od 1. ledna 1993

 

Úmluva o právech dítěte kromě jiného deklaruje, že dítě nesmí být týráno, zanedbáváno ani sexuálně zneužíváno. Zájem dítěte musí být na prvním místě a nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova ani útokům na svou čest a pověst. Má právo vyrůstat v harmonickém, rodinném prostředí.

 

„Z praxe v oblasti ochrany práv dětí víme, že k porušování Úmluvy dochází v naší zemi bohužel velmi často. S řadou případů se například setkávají advokáti, kteří poskytují pomoc prostřednictvím nadační Linky právní pomoci na čísle 777 800 002,“ říká ředitelka nadace Zuzana Baudyšová. „Desítky dětí ročně se stávají rukojmími svých rodičů při rozvodových řízeních, bývají ohrožovány útočníky osobně nebo prostřednictvím zneužití dat na internetu. Děti se také často ocitají již v raném věku v ústavní výchově bez možnosti vyrůstat s vlastní rodinou. K porušování Úmluvy u nás dochází mnoha různými způsoby,“ dodává Zuzana Baudyšová.

 

Smutná čísla: násilí spáchané na dětech (do 14 let věku)

policejní statistiky ČR za rok 2010 k 30. září

 

  • K úmrtí dítěte z důvodu nedbalosti nebo s úmyslem došlo v roce 2010 již ve 22 případech!
  • Úmyslné ublížení na zdraví dítěte bylo prokázáno u 117 případů!
  • Týrání a omezování svobody policie prokázala u 141 dětských obětí!
  • Policie eviduje 51 případů znásilnění dětí!
  • Sexuálnímu zneužití a jinému násilí s tímto podtextem bylo prokazatelně vystaveno 581 dětí!

 

„K případům násilí páchaného na dětech nemůže nikdo z nás zůstávat lhostejný. Státní zástupci a soudy by se měli přiklánět k ukládání maximálních trestů za zločiny spáchané na dětech. Oblast ochrany dětí spadá v ČR pod různá ministerstva a chybí u nás její centrální koordinace, což vede k roztříštěnosti, neprůhlednosti a práce jednotlivých úřadů ztrácí na efektivitě,“ říká Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.