16. výročí Nadace Naše dítě 2008 / 2009

Nadace Naše dítě od října roku 1993 pomáhá týraným, zneužívaným, handicapovaným a opuštěným dětem. Pod vedením ředitelky ing. Zuzany Baudyšové poskytuje poradenskou, právní pomoc a věnuje se přerozdělování finančních prostředků sponzorů dětem a rodinám v krizových životních situacích. Za prvních patnáct let takto nadace přerozdělila přes 200 milionů korun.

 

Praha, 3. října 2009

Díky sponzorům a anonymním dárcům mohla nadace zajistit lepší životní podmínky pro stovky dětí i ve svém šestnáctém roce působení. Pokračovala v osvětových programech na ochranu dětí před nebezpečím na internetu, věnovala se provozu Linky právní pomoci a rozšířila mezinárodní spolupráci na ochranu dětí v rámci Evropské unie.

 

STOP násilí na dětech

 • Nadace apeluje na zvýšení ochrany dětí před všemi formami násilí. V naší zemi je každý rok týráno a zneužíváno až 40 tisíc dětí ročně, přičemž policie, úřady a lékaři se dozvědí pouze o dvou tisících případech.

 

 • Na kampaň STOP násilí na dětech, kterou nadace zahájila v roce 2005, navazuje POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ. Nová osvětová kampaň, která bude od ledna 2010 doplněna o řadu seminářů pro odborníky a širokou veřejnost.

 

 • Nadace kampaní POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ upozorňuje na to, že děti nejsou majetkem svých rodičů, bití není výchovný prostředek. Dospělí by měli respektovat osobnost dětí, jejich lidskou důstojnost a práva. Jen málo rodičů umí se svými dětmi komunikovat, věnovat jim svůj čas, lásku a porozumění. Velmi snadno pak dospělí sáhnou k fyzickým či psychickým trestům.

 

Kde pomáhají finanční prostředky přerozdělené Nadací Naše dítě

 • V 16ctém roce své činnosti podpořila nadace díky důvěře sponzorů desítky individuálních žádostí o pomoc dětem v krizi. Jednalo se o zakoupení rehabilitačních zařízení pro nemocné a handicapované děti, pořízení zdravotních pomůcek, úhrady léčení po úrazech dětí a mnoho dalších. Za rok 2008 a první polovinu roku 2009 takto přispěla částkou přes 2 200 tisíc korun ve prospěch téměř 70 žádostí.

 

 • Nadace vyhlásila dvě grantová řízení. Jednalo se o rozdělení výnosů z Nadačního investičního fondu, určených na humanitární projekty na ochranu a rozvoj dětí. V řízení uzavřeném v roce 2008 nadace podpořila 19 organizací částkou přes 640 tisíc Kč. V roce 2009 dalších 20 projektů částkou přes 680 tisíc korun.

 

 • Druhým grantem Nadace Naše dítě je Skládačka, určená na projekty na pomoc dětem týraným, handicapovaným a v jiných složitých situacích. Skládačkou 2008 podpořila nadace celkem 33 projekty částkou přesahující 1 120 tisíc korun. Grantové řízení Skládačka 2009 vyhlásila 1. září.

 

 • Nadace pomohla řešit mimořádné události, mezi které patřila okamžitá podpora ohrožených dětí umístěných v zařízeních Klokánek. V jejich prospěch nadace uvolnila 500 tisíc korun. Částkou 478 tisíc Kč pomohla řešit složitou situaci stacionáře Úsměv v Chlumíně zakoupením vozu pro přepravu handicapovaných klientů. Nadace Naše dítě podpořila vznik nového baby boxu pro odložené děti v nemocnici v Kroměříži. Ve spolupráci s holdingem Synot loto financovala nadace realizaci baby boxu částkou 100 000 Kč.

 

 • V roce 2009 si nadace připomněla 15. výročí vzniku krizové Linky bezpečí, kterou v roce 1994 založila ing. Zuzana Baudyšová a po dobu deseti let za její provoz zodpovídala a s týmem nadace zajišťovala chod linky pro děti v těžkých situacích. V posledních pěti letech odpovídá za provoz linky Sdružení Linka bezpečí a Nadace Naše dítě toto Sdružení finančně podporuje. V roce 2008 poskytla nadace částku 3 miliony korun, v roce 2009 částku 2,2 miliony korun ve prospěch linek krizové intervence (Linka bezpečí, Linka Vzkaz domů, Rodičovská linka) Sdružení Linka bezpečí.

 

Více informací o přerozdělení finančních prostředků naleznete na www.nasedite.cz

 

Právní poradenství v oblasti rodinného práva pro veřejnost zdarma

 • Linku právní pomoci provozuje Nadace Naše dítě ve spolupráci s advokáty České advokátní komory a pomohla tak zajistit odborné rady pro rodiny s dětmi a jejich příbuzné, kteří se ocitli v tíživých situacích. Linku úspěšně nadace provozuje od roku 2005 a zájem o rady advokátů dokazuje, že se jedná o velmi prospěšnou a vyhledávanou službu, pomocí které nadace přispívá k ochraně práv dětí.

 

 • Zkušení advokáti bez nároku na honorář pomáhají řešit průměrně 8 – 10 případů každý týden. Celkem již zodpověděli téměř 1 200 telefonátů a více než 320 emailů.

Kontakt na Linku právní pomoci: 777 800 002, lpp@nasedite.cz každou středu 10 – 18 hodin

 

Boj proti dětské pornografii a prostituci na internetu

 • Třetím rokem provozuje Nadace Naše dítě první českou horkou linku INTERNET HOTLINE zaměřenou na boj proti dětské pornografii, prostituci a mnoha dalším nebezpečím, která na internetu děti ohrožují. Úzce spolupracuje s policií a předává jí informace o nalezených nevhodných materiálech.

 

 • Linka v roce 2008 obdržela každý měsíc průměrně 80 oznámení. V roce 2009 (leden – srpen) zaznamenala výrazný nárůst. Měsíčně přijala 172 oznámení od veřejnosti. Nadace se s linkou stala členem mezinárodní asociace Inhope, která sdružuje přes 30 horkých linek z celého světa a umožňuje propojenou spolupráci a pevnější pozici v boji proti šíření nebezpečných materiálů internetem.

 

 • Nadace Naše dítě se dále také zapojila do projektu evropské organizace eNACSO na zvýšení ochrany dětí při používání online technologií, především internetu.

Kontakt na INTERNET HOTLINE: www.internethotline.cz, oznamte@internethotline.cz

 

Ochrana dětí v Evropské unii

 • Nadace Naše dítě v uplynulém roce pracovala na mezinárodních projektech s organizacemi zaměřenými na ochranu dětí v Evropské unii. Ředitelka Zuzana Baudyšová byla opět zvolena členkou představenstva Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti - Missing Children Europe se sídlem v Bruselu, která sdružuje 23 evropských neziskových organizací a snaží se o zvýšení bezpečnosti dětí ve všech státech Evropské unie.

 

 • Mezi hlavní evropské projekty, které prosazuje Nadace Naše dítě a Missing Children Europe na území České republiky, patří zlepšení systému pro rychlé nalezení pohřešovaných či unesených dětí. Po mnoha jednáních byl částečně ministerstvem vnitra tento projekt uveden do provozu 25. května 2009. Dále se nadace snaží o zapojení České republiky do tzv. evropské finanční koalice, která bojuje proti prodeji dětské pornografie a platbám za tyto materiály online bankovnictvím.

 

 • Další aktivity nadace na pomoc pohřešovaným dětem se ubírají směrem k realizaci národního centra s harmonizovaným číslem 116 000 pro unesené či ztracené děti. Toto mezinárodní číslo bylo v průběhu roku 2009 již aktivní v deseti evropských zemích včetně Slovenska.