Archiv projektů

Linka bezpečí

Po vzoru britské Childline zprovoznila NND celostátní krizovou Linku bezpečí 116 111 určenou dětem a mládeži.

celý článek

Pochod Prahou

Pražskou metropolí prošla 19. listopadu 2011 více než stovka lidí, aby společně s Nadací Naše dítě vyjádřila svůj nesouhlas s týráním a zneužíváním dětí.

celý článek