Zázrak nad Zázraky

Milí přátelé nadace,

 

v sobotu, 1. 4. 2017, odvysílala Česká televize pořad Zázraky přírody, ve kterém podpořila naši nadaci.

Pořad byl charitativní a během pořadu bylo posláno neuvěřitelných 24 093 DMS.

Celkem se podařilo vybrat necelých 1 300 000 Kč na podporu handicapovaných
a ohrožených dětí.

 

Veliké poděkování patří České televizi, která nám toto umožnila a báječně celý pořad připravila.

 

A hlavně - obrovské díky, patří Vám, dárcům.

Bez Vás by se tyto finanční prostředky nepodařilo nasbírat.

 

Moc Vám děkujeme za Vaši podporu.

Vážíme si ji!

 

Nadace Naše dítě