Rok 2018

 

Nadace Naše dítě pomáhá handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomáháme s finanční úhradou zdravotnických potřeb a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají také dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích. V roce 2017 bylo na základě individuálních žádostí přerozděleno 10.665.438,85- Kč a bylo tak vyhověno 133 žádostem.

Nadace Naše dítě