Rok 2017

Nadace Naše dítě v roce 2017 pokračuje v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomáháme s finanční úhradou zdravotnických potřeb a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají také dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích. V roce 2016 bylo na základě individuálních žádostí přerozděleno 9.566.507 Kč a bylo tak vyhověno 89 žádostem. 

  • Alvalída - denní stacionář - 250 000 Kč

asistenční služby

 

  • Benešová Daniela - 50 000 Kč

osobní asistent a motomed pro 9letá postižena dvojčátka Jakuba a Matěje

 

  • Barry & spol., z.s. - 50 000 Kč

projekt "Happy Feet" - zaměřený na děti a mládež z DDŠ Býchory

 

 

  • APLA, z.s. - 50 000 Kč

částečné pokrytí nákladů sociální pracovnici v přímé péči

 

  • Brejchová Hana - 76 650 Kč

speciální terapie Therasuit, pro těžce postiženého 15letého syna Jiříka

Nadace Naše dítě