Předávání šeku Kolpingově rodině

V předvánočním čase jsme předaly další šek z kampaně společnosti ROSSMANN Dejme úsměv dětem. Společnost ROSSMANN letos již po osmé ozdobila své prodejny a výrobky smajlíkem. Za všechny takto označené výrobky se podařilo společnosti ROSSMANN utržit 5.118.000 Kč.

 

Mezi všemi podpořenými organizacemi je také Azylový dům Kolpingova rodina, které jsme předaly šek s částkou 200 000 Kč.

Kolpingova rodina přispívá svou činností k veřejnému blahu. Ve svých projektech se snaží uplatňovat základní principy  Sociální nauky katolické církve, kterými jsou:

- důstojnost člověka

- solidarita

- subsidiarita

- veřejné (obecné) blaho

- trvalá udržitelnost

 

Získané finanční prostředky poslouží ke vzdělávání klientek a na volnočasové aktivity.

 

Nadace Naše dítě