Kampaň 5.000.000 Kč pro dětský úsměv

Pražský deník, 31. 10. 2016, str. 62

Letos se konal již sedmý ročník charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv. Nadaci Naše dítě se spolu se společností ROSSMANN a organizací DEBRA ČR podařilo vybrat celkem 5 351 628 korun.

 

Finanční prostředky poputují na podporu vážně nemocných a ohrožených dětí z celé České republiky. Za sedm ročníků se tak podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě 41 379 776 korun. Část finančních prostředků z této charitativní akce
(3,1 mil. Kč) bude rozdělena mezi tři nemocnice na nákup různých druhů digitálních dermatoskopů, které pomáhají u popálených pacientů pozitivně ovlivňovat léčbu tzv. hypertrofických jizev (nevzhledné, červené, svědící a bolestivé jizvy). FN Královské Vinohrady Klinika popáleninové medicíny obdrží na jeho pořízení částku 2,1 mil. Kč, Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno získá částku ve výši 700 000 Kč a Dermatologické oddělení pro děti FN Motol dostane 300 000 Kč.

 

1 mil. Kč podpoří činnosti organizace DEBRA ČR. Tato organizace dlouhodobě pomáhá osobám s nevyléčitelnou nemocí motýlích křídel (EB).

 

 Poslední část financí (1 251 628 Kč) bude použita na rekonstrukci zahrady, výcvik asistenčního psa a na pomoc ohroženým dětem, kterou se Nadace Naše dítě neustále zabývá. Konkrétně částka ve výši 300 000 Kč poputuje neziskové organizaci Modrý klíč o.p.s., která poskytuje sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Finanční prostředky využijí na dokončení úprav zahrady pro klienty stacionáře. Penězi v hodnotě 200 000 Kč bude uhrazen výcvik asistenčního psa pro čtyřletého Matyáše, který trpí autismem a hyperaktivitou.

Výcvik zajistí obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené. Zbylé finanční prostředky, které Nadace Naše dítě spravedlivě rozdělí, jsou určeny pro další individuální žádosti sociálně slabých rodin pečujících o handicapované děti.

 

Pomoci může každý, a to nejen v době kampaně, ale kdykoliv během roku.

Výše pomoci je zcela na každém. 20 nebo 100 Kč může být velkou pomocí, především pokud jde o pomoc trvalou. I malá pomoc je totiž mocná. Z Konta Naše dítě, jehož účet je 123131123/0600, jdou na přímou pomoc veškeré darované finanční prostředky.

 

Za Vaši pomoc Vám, vážení čtenáři, velmi děkujeme!

Nadace Naše dítě