Práva dětí v soudním řízení

 

Projekt "Práva dětí v soudním řízení" se zaměřil na dlouhodobý problém českých soudů, sociálních služeb, policejních vyšetřovatelů a dalších oblastí právních procesů, kde se dítě nedobrovolně dostává do kontaktu s autoritami, ať už jsou to sociální pracovníci, policejní vyšetřovatelé, soudní výslechy nebo další.

 

Dětská práva nejsou sledována a ve většině případů dokonce nejsou známa ani autoritám, se kterými přichází dítě do kontaktu. Projekt pomáhal zjistit situaci, sledovat všechny procedury, kterými musí dítě projít, je-li přizváno k soudnímu řízení, policejnímu vyšetřování, výslechu sociálním pracovníkem a dalším vyšetřením, při kterých může dojít k porušení jeho práv a dítě může být sekundárně viktimizováno.Cíl projektu

 

Připravit doporučení soudům, sociálním službám a policii jak jednat s dítětem a jak dodržovat jeho práva stejně tak jako doporučení pro děti a dospělé, které jim objasní soudní prostředí a jejich role v celém soudním jednání, jejich práva a informuje je, co se od nich očekává.
 

www.detskaprava.cz

 

Nadace Naše dítě