Pochod Prahou

 

Pražskou metropolí prošla 19. listopadu 2011 více než stovka lidí, aby společně s Nadací Naše dítě vyjádřila svůj nesouhlas s týráním
a zneužíváním dětí.


Nadace Naše dítě uspořádala pochod v den výročí Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí. Hlavní cílem pochodu je upozornit na zvyšující se počty týraných a zneužívaných dětí v České republice. Záštitu nad akcí převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová.Vážení ochránci dětí, děkujeme Vám za vyjádřenou solidaritu s ohroženými dětmi. Přejeme si, aby se ochrana dětí stala věcí veřejnou a zájmem každého z nás.


Zpravodajský článek o pochodu zde.


 

Nadace Naše dítě