CO JE POTŘEBA K PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK OD NADACE NAŠE DÍTĚ PRO OHROŽENÉ DĚTI?
 

Předložit žádost, ve které bude uvedeno, k jakému účelu pro své dítě (0-18) příspěvek potřebujete a v jaké výši.

Formulář ke stažení zde.

Doložit kopii poslední lékařské zprávy, která vypovídá o zdravotním stavu dítěte (společně s fotokopií průkazu ZTP). 

Doložit sociální situaci rodiny (např. matka samoživitelka, příjem otce, doklad o příspěvku na péči, kopie podpory v nezaměstnanosti, podpora v hmotné nouzi,..). 

Dodat rozhodnutí příslušného odboru sociálních věcí o poskytování nebo zamítnutí státního příspěvku, eventuálně o finanční podpoře z jiné nestátní neziskové organizace (nadace, nadační fondy, občanská sdružení..) 

Uvést telefonické spojení, email a korespondenční adresu na kontaktní osobu.

Nadace Naše dítě