V roce 2015 podpořila společnost KIA MOTORS CZECH nadaci částkou 369 850 Kč. Finance nadace přerozdělila mezi organizace pečující o děti s poruchou autistického spektra.

Já a KIA pomáháme dětem 2015

Nadace Naše dítě