V rámci svých finančních možností vyřizuje Nadace Naše dítě rovněž individuální žádosti
o pomoc.

O poskytnutí finanční podpory rozhoduje vždy správní rada a zástupkyně ředitelky nadace, Bc. Štěpánka Gregorová.

Schválené žádosti musí odpovídat statutu nadace a jejímu poslání!
 

Hlavním posláním Nadace Naše dítě je péče o ohrožené děti, které se ocitnou
v obtížné životní situaci.


Dlouhodobě pomáháme:
 

 - dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově
   (dětské domovy, kojenecké, diagnostické, výchovné ústavy)

 - dětem zneužívaným a týraným

 - dětem mentálně a fyzicky handicapovaným


S individuální žádostí o pomoc v těžké situaci se již na Nadaci Naše dítě obrátily stovky rodičů a blízkých dětí. Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti týkající se příspěvků na zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin
v mimořádné sociální nouzi, na podporu opuštěných dětí a další.


CO JE POTŘEBA K PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK OD NADACE NAŠE DÍTĚ PRO OHROŽENÉ DĚTI?

1) Předložit žádost, ve které bude uvedeno, k jakému účelu pro své dítě (0-18) příspěvek potřebujete a v jaké výši. Formulář ke stažení zde.


2) Doložit kopii poslední lékařské zprávy, která vypovídá o zdravotním stavu dítěte (společně s fotokopií průkazu ZTP). 


3) Doložit sociální situaci a celkový finanční příjem rodiny (všechny dospělé osoby a jejich příjmy, např. matka samoživitelka, příjem otce, příjem matky, doklad o příspěvku na péči, kopie podpory v nezaměstnanosti, podpora v hmotné nouzi, doklad o proplácení alimentů...). Prosíme o doklad o příjmu. Pouze čestné prohlášení o příjmu neakceptujeme!


4) Dodat rozhodnutí příslušného odboru sociálních věcí o poskytování nebo zamítnutí státního příspěvku, eventuálně o finanční podpoře z jiné nestátní neziskové organizace (nadace, nadační fondy, občanská sdružení..)

 
5) Uvést telefonické spojení, email a korespondenční adresu na kontaktní osobu.


6) Individuální žádost, spolu s příslušnými kopiemi dokladů zaslat pouze poštou na adresu Anna Žebrová, Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02.


V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek pro přijetí žádosti, bude žádost vyřazena ze schvalovacího řízení.


Adresa pro zaslání žádosti: Anna Žebrová, Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 00. V případě potřeby bližších informací se, prosím, obracejte na emailovou adresu: nadace@nasedite.cz.
 

 

Individuální pomoc dětem

Nadace Naše dítě