Individuální pomoc organizacím

V rámci svých finančních možností vyřizuje Nadace Naše dítě rovněž individuální žádosti organizací.

 

O poskytnutí finanční podpory rozhoduje vždy správní rada a zástupkyně ředitelky nadace Bc. Štěpánka Gregorová. Schválené žádosti musí odpovídat statutu nadace a jejímu poslání! 

 

Dlouhodobě pomáháme: 

 

 - dětským domovům, kojeneckým, diagnostickým a výchovným ústavům

 - organizacím, které zasvětily svou činnost pomoci dětem

 - stacionářům, rehabilitačním zařízením, atd.

 

CO JE POTŘEBA K ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK DOLOŽIT?

 

1) Předložit žádost - formulář žádosti je ke stažení zde.

 

2) Doložit kopii výpisu z rejstříku.

 

3) Doložit statut organizace.

 

4) Doložit doklad o jmenování statutárního zástupce.

 

5) Doložit poslední aktuální výroční zprávu 

 

 

Individuální žádost, spolu s příslušnými kopiemi dokladů, je nutné zaslat poštou na adresu Anna Žebrová, Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 00.

 

V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek pro přijetí žádosti, bude žádost vyřazena ze schvalovacího řízení.

Nadace Naše dítě