V rámci projektu Já a KIA pomáháme dětem bylo v roce 2016 přerozděleno 446 600 Kč různým organizacím spolupracujícím převážně s autistickými dětmi. 

Nadace Naše dítě