Předání šeku neziskové organizaci Modrý klíč o.p.s., která poskytuje sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením

Nadace Naše dítě